Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Utvärdering av lärresultat i A-engelska i årskurs 7 i den grundläggande utbildningen hösten 2018

1.8.201731.5.2019

I september 2018 kommer Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) att genomföra en utvärdering av lärresultaten i A-engelska i årskurs 6 i den grundläggande utbildningen. I utvärderingen deltar både finskspråkiga och svenskspråkiga skolor. I den grundläggande utbildningen är engelska det mest studerade språket i årskurserna 1–6. Höstterminen 2016 studerade sammanlagt 71 % av eleverna engelska antingen som ett för alla gemensamt eller frivilligt språk. Samtidigt var andelen elever som studerade andra främmande språk 18 %. I årskurserna 7-9 studerade praktiskt taget alla elever engelska (Statistiska centralbyrån 2017).

Utvärderingens syfte är att få tillförlitlig, nationell information om hur väl målen i läroplansgrunderna har uppnåtts i övergångsskedet mellan årskurserna 1–6 och årskurserna 7–9. Utvärderingen är en longitudinell studie, vilket betyder att samma elever utvärderas på nytt i slutskedet av årskurs 9. Centrala frågor i utvärderingen är elevernas språkkunskaper i de centrala innehållsområdena i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 (förmåga att kommunicera, förmåga att tolka, förmåga att producera texter). Dessutom är man intresserad av det som eleverna gör för att utveckla sina kunskaper i att studera språk och sin språkliga medvetenhet, om de till exempel sätter mål för sitt eget lärande och hur de kan utnyttja olika lärmiljöer. Sambandet mellan lärresultaten och elevens bakgrundsuppgifter och studiemiljön ger kunskap om jämlikhet och rättvisa i utbildningen.

Utvärderingen genomförs digitalt, med hjälp av en bärbar dator eller bordsdator. Enligt läroplansgrunderna borde språkundervisningen också befrämja utvecklandet av elevernas multilitteracitet (LP 2014, 219). Informations- och kommunikationsteknologi erbjuder en möjlighet att genomföra utvärderingen i autentiska situationer (LP 2014, 221).

Resultaten av utvärderingen publiceras våren 2019.

Dataskydd för rektorer

Dataskydd för lärare

Dataskydd för elever

Tilläggsinformation om utvärderingen:

projektchef Marita Härmälä, tfn 029 533 5560, förnamn.efternamn@karvi.fi

Detaljer

Start:
1.8.2017
Slutar:
31.5.2019
Evenemang Kategori:

Stäng