Karvi.fi

Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

Utvärdering av lärresultaten i finska i årskurs 6 för den grundläggande utbildningen våren 2018

1.9.2016 - 30.6.2019

Under mars-april 2018 kommer Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) att genomföra i de svenskspråkiga skolorna en utvärdering av lärresultateten i finska i årskurs 6 i den grundläggande utbildningen.

Undervisning i finska som andra inhemska språk börjar i årskurs 3 och sker i olika grupper enligt vilken inriktning eleven valt. Finska som nytt språk (A-fi) är ämnad för enspråkigt svenska elever som inte talar finska hemma. Den modersmålsinriktade lärokursen i finska (Mofi) är ämnad för elever som lever i tvåspråkig hemmiljö och som talar båda språken och som i tidig ålder kommit i kontakt med den finska kulturen. Utvärderingen gäller båda inriktningarna, både A-fi och Mofi.

Utvärderingens ändamål är att få tillförlitlig information om kunskaperna i finska i våra finlandssvenska skolor. Hur stor del av eleverna i slutet av årskurs 6 når målen för goda kunskaper i finska som är angivna i Grunderna för läroplanen i den grundläggande utbildningen 2014 (LP 2014, 200, 208)? Finns det skillnader i de olika delområdena Förmåga att tolka texter, Förmåga att producera texter och Förmåga att kommunicera?

Det finns cirka 170 svenskspråkiga skolor med årskurserna 1 – 6, cirka 25 skolor med årskurserna 7 – 9 och cirka 20 enhetsskolor. Detta innebär att en stor del av eleverna byter skola inför årskurs 7, och då borde eleverna ligga kunskapsmässigt på samma nivå (LP 2014, 54).

Bedömningen vid detta etappmål är viktig med tanke på elevens framtida studier i finska. Med utvärderingen vill vi även stödja utvecklingen av utbildningen i finska, förbättra förutsättningarna för lärandet, utreda hur jämlik utbildningen i Svenskfinland är och undersöka vilka bakgrundsfaktorer kan påverka inlärningsresultaten.

Detta är det första digitala utvärderingen som görs helt i digital form i NCU. Enligt läroplanen ska språkundervisningen även bidra till att utveckla elevernas kunskaper i multilitteracitet (LP2014, 197). Digitala verktyg erbjuder en naturlig möjlighet att utvärdera språkkunskaper i autentiska situationer (LP2014, 198).

Utvärderingens resultatet offentliggörs våren 2019.

Vidare information om utvärderingen:
Projektledare Carola Åkerlund
förnamn.efternamn@karvi.fi, 029533 5554

Detaljer

Börjar:
1.9.2016
Slutar:
30.6.2019
Evenemang Kategori:

Stäng