Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Utvärderingsprojektet Studerandes övergångar och smidiga studievägar

1.9.201730.9.2021

Nationella centret för utbildningsutvärdering genomför utvärderingsprojektet Studerandes övergångar och smidiga studievägar i utbildningens övergångsskeden. Utvärderingens fokus ligger på hur övergångsskedena i utbildningssystemet fungerar och därigenom på utbildningssystemets förmåga att garantera ungdomar utbildning och smidiga övergångar från en utbildningsnivå till nästa samt systemets förmåga att förebygga riskerna för marginalisering.

Utvärderingen tar fram information om handledningen i samband med övergångsskedena, om de olika utbildningsanordnarnas roll och om samarbetet mellan anordnarna. Dessutom ger den information om de studerandes rörlighet, om utbildningssystemets förmåga att stödja de studerandes livskompetens och val samt om systemets förmåga att erbjuda studievägar där det är möjligt att smidigt kombinera studier med arbete och söka sig till fortsatta studier och arbetslivet. Hur väl handledningen i samband med övergångsskedena och hela systemet fungerar analyseras inte enbart ur undervisningsväsendets synvinkel utan också ur arbets- och näringsförvaltningens och ungdomsväsendets synvinkel. Projektet omfattar övergångsskedena i hela utbildningssystemet.

Planeringen av utvärderingen görs under hösten 2017 och början av 2018. Planeringsgruppens sammansättning är följande:
Goman Jani, utvärderingsråd, Nationella centret för utbildningsutvärdering
Hietala Risto, specialplanerare, Nationella centret för utbildningsutvärdering
Hilpinen Merja, överinspektör, UKM, ungdoms- och idrottspolitiska avdelningen
Kjäldman Ismo-Olav, rektor, Leppävaaran lukio, Esbo
Kuisma Pirjo, utvecklingschef för utbildning, Tavastlands yrkeshögskola
Niinistö-Sivuranta Susanna, utvecklingsdirektör, Helsingfors universitet
Nygård Ann-Sofie, elevhandledare, Borgaregatans skola, Vasa
Nykänen Seija, rektor, Vaajakosken yhtenäiskoulu, Jyväskylä
Pantsar Tytti, utvecklingschef, Finlands Folkhögskolförening
Piilonen Heikki, studiehandledare, Uleåborgsregionens yrkesinstitut
Rumpu Niina, utvärderingsexpert, Nationella centret för utbildningsutvärdering
Siippainen Mikko, studiehandledare, Kaukajärven koulu, Tammerfors
Toni Anna, specialsakkunnig, Arbets- och näringsministeriet
Vuorinen Raimo, projektledare, Nationella kompetenscentret för livslång vägledning VOKES, Jyväskylä universitet, Pedagogiska forskningsinstitutet

Under hösten ordnas samrådsmöten för intressenter. Själva utvärderingen inleds 2018 och pågår under de fyra följande åren.

Mer information:

Jani Goman, fornamn.efternamn@karvi.fi, tfn: 029 533 5505

Niina Rumpu, fornamn.efternamn@karvi.fi, tfn: 029 533 5525

 

 

Detaljer

Start:
1.9.2017
Slutar:
30.9.2021
Evenemang Kategori:

Stäng