Karvi.fi

Laddar Evenemang
Hitta Evenemang

Alla pågående utvärderingar

Events List Navigation

Utvärdering av inlärningsresultaten i grundexamina inom ungdoms- och fritidsinstruktion, processindustri och audiovisuell kommunikation

08/2013 - 05/2017

Utvärderingen av inlärningsresultaten i grundexamina inom ungdoms- och fritidsinstruktion, processindustri och audiovisuell kommunikation genomförs under perioden augusti 2013–juni 2016. Utvärderingsmaterialet…

Mer information »

Utvärdering av inlärningsresultaten i grundexamina inom husteknik, idrott, turism och trädgårdsskötsel

08/2014 - 05/2018

Utvärderingen av inlärningsresultaten i grundexamina inom husteknik, idrott, turism och trädgårdsskötsel genomförs under perioden augusti 2014 – juni 2017. Utvärderingsmaterialet…

Mer information »

Utvärdering av lärarutbildningen i svenska språket

03/2015 - 04/2017

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför åren 2015–2017 en utvärdering av lärarutbildning som ger behörighet att undervisa i svenska som…

Mer information »

Utvärdering av sjöfartsutbildningen

05/2015 - 08/2017

NCU utvärderar i samarbete med Trafiksäkerhetsverket (Trafi) sjöfartsutbildningen åren 2015−2017. Utvärderingen riktar sig till yrkesläroanstalter och yrkeshögskolor som tillhandahåller utbildning…

Mer information »

Utvärdering av inlärningsresultaten i grundexamina inom hästhushållning, skönhetsbranschen och datateknik och datakommunikationsteknik

08/2015 - 05/2019

Utvärderingen av inlärningsresultaten i grundexamina inom hästhushållning, skönhetsbranschen och datateknik och datakommunikationsteknik genomförs under perioden augusti 2015 – juni 2018.…

Mer information »

Självvärderingsförfaranden hos anordnare av grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

12/2015 - 05/2017

Under våren 2016 kommer Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) att genomföra en utvärdering av självvärderings- och kvalitetsledningsförfarandena hos anordnarna av…

Mer information »

Auditering av Försvarshögskolan

02/2016 - 06/2017

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Försvarshögskolan genomförs under perioden februari 2016- juni 2017. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs i november…

Mer information »

Auditering av HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

02/2016 - 06/2017

Auditeringen av kvalitetssystemet vid HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu genomförs under perioden februari 2016 - juni 2017. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs…

Mer information »

Auditering av Saimaan ammattikorkeakoulu

02/2016 - 04/2017

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Saimaan ammattikorkeakoulu genomförs under perioden februari 2016 – april 2017. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs…

Mer information »

Auditeringen av Östra Finlands universitet

02/2016 - 04/2017

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Östra Finlands universitet genomförs under perioden februari 2016 – april 2017. Ett tre dagar långt auditeringsbesök…

Mer information »

Auditering av Diakoniyrkeshögskolan

03/2016 - 04/2017

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Diakoniyrkeshögskolan genomförs under perioden mars 2016 – våren 2017. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs i…

Mer information »

Ett internationellt jämförelseprojekt med fokus på integration av invandrare i utbildningssystemet

03/2016 - 05/2017

Utvärderingsprojektet Integration av invandrare i det finländska utbildningssystemet och samhället genomförs som ett nationellt och internationellt jämförelseprojekt. Det syftar till…

Mer information »

Effekterna av statliga sparåtgärder på de kulturella rättigheterna

03/2016 - 06/2017

När riksdagen godkände regeringens proposition om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och om vissa lagar som…

Mer information »

Utvärdering av verkställandet av lagen om elev- och studerandevård

03/2016 - 10/2017

Utvärderingen gäller effektfullheten och effektiviteten i reformen av den studerandevård som lagen om elev- och studerandevård fastställer. Vidare gäller utvärderingen…

Mer information »

Kompetensbaserad, kundorienterad och effektiv yrkesutbildning

03/2016 - 01/2018

Utvärderingen grundar sig på en av delarna i spetsprojekt 2 "Yrkesutbildningen på andra stadiet reformeras" under KOMPETENS OCH UTBILDNING i…

Mer information »

Utvärdering av införandet av grunderna för läroplanen för förskoleundervisningen och för den grundläggande utbildningen

04/2016 - 12/2020

Syftet med utvärderingen av införandet av läroplansgrunderna för förskoleundervisningen och för den grundläggande utbildningen är att kartlägga hur systemet för…

Mer information »

Omauditering av Hanken Svenska handelshögskolan

05/2016 - 04/2017

Omauditeringen av Hankens kvalitetssystem genomförs under perioden maj 2016- april 2017. Ett två dagar långt auditeringsbesök genomförs i december 2016. …

Mer information »

Auditering av Lapin ammattikorkeakoulu

05/2016 - 09/2017

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Lapin ammattikorkeakoulu genomförs under perioden maj 2016 – septemper 2017. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs…

Mer information »

Arbetsro och trygga lärmiljöer i skolor och läroanstalter

05/2016 - 10/2017

Utvärderingen ger information om läget i fråga om arbetsro och trygga lärmiljöer i skolor och läroanstalter. Informationen används som underlag…

Mer information »

Utvärdering av införandet av grunderna för småbarnspedagogik

09/2016 - 12/2019

Syftet med utvärderingen är att den ska gagna både styrsystemet för småbarnspedagogiken på nationell nivå och aktörer på lokal nivå.…

Mer information »

Kvalitetshanteringsstöd för anordnarna av småbarnspedagogik

09/2016 - 12/2019

NCU:s uppdrag att utveckla utvärderingen av småbarnspedagogiken utgör en del av det nationella styrsystem som gäller småbarnspedagogiken. Även de slutsatser…

Mer information »

Utvärdering av lärresultaten i finska i årskurs 6 för den grundläggande utbildningen våren 2018

09/2016 - 06/2019

Under mars-april 2018 kommer Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) att genomföra i de svenskspråkiga skolorna en utvärdering av lärresultateten i…

Mer information »

Utvärdering av grundutbildningen i medicin

09/2016 - 06/2018

Utvärderingen gäller grundutbildningen i medicin som ordnas vid universitet. Syftet med utvärderingen är att skapa en helhetsbild om grundutbildningen i…

Mer information »

Longitudinell utvärdering av lärresultaten i den grundläggande utbildningen, första fasen

11/2016 - 09/2020

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) kommer att genomföra en longitudinell utvärdering av lärresultaten i den grundläggande utbildningen. Utvärderingen kommer att…

Mer information »

Omauditering av Åbo Universitet

11/2016 - 06/2017

Omauditeringen av Åbo universitets kvalitetssystem genomförs under perioden november 2016- juni 2017. Ett två dagar långt auditeringsbesök genomförs i april…

Mer information »

Auditering av Oulun ammattikorkeakoulu

01/2017 - 03/2018

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Oulun ammattikorkeakoulu genomförs under perioden januari 2017- mars 2018. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs i…

Mer information »

Hanteringen av två- och flerspråkigheten i de svenskspråkiga skolorna

02/2017 - 12/2018

Utvärderingscentret (NCU) kommer under läsåret 2017−2018 att utvärdera de svenska skolornas hantering av två- och flerspråkigheten bland eleverna. I de…

Mer information »

Auditering av Karelia-ammattikorkeakoulu

03/2017 - 02/2018

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Karelia-ammattikorkeakoulu genomförs under perioden mars 2017 – februari 2018. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs i…

Mer information »
+ Vie listatut arvioinnit

Stäng