Karvi.fi

Laddar Evenemang
Hitta Evenemang

Alla pågående utvärderingar

Events List Navigation

Utvärdering av inlärningsresultaten i grundexamina inom husteknik, idrott, turism och trädgårdsskötsel

08/2014 - 05/2018

Utvärderingen av inlärningsresultaten i grundexamina inom husteknik, idrott, turism och trädgårdsskötsel genomförs under perioden augusti 2014 – juni 2017. Utvärderingsmaterialet…

Mer information »

Utvärdering av inlärningsresultaten i grundexamina inom hästhushållning, skönhetsbranschen och datateknik och datakommunikationsteknik

08/2015 - 05/2019

Utvärderingen av inlärningsresultaten i grundexamina inom hästhushållning, skönhetsbranschen och datateknik och datakommunikationsteknik genomförs under perioden augusti 2015 – juni 2018.…

Mer information »

Utvärdering av verkställandet av lagen om elev- och studerandevård

03/2016 - 04/2018

Utvärderingen gäller effektfullheten och effektiviteten i reformen av den studerandevård som lagen om elev- och studerandevård fastställer. Vidare gäller utvärderingen…

Mer information »

Kompetensbaserad, kundorienterad och effektiv yrkesutbildning

03/2016 - 01/2018

Utvärderingen grundar sig på en av delarna i spetsprojekt 2 "Yrkesutbildningen på andra stadiet reformeras" under KOMPETENS OCH UTBILDNING i…

Mer information »

Utvärdering av införandet av grunderna för läroplanen för förskoleundervisningen och för den grundläggande utbildningen

04/2016 - 12/2020

Syftet med utvärderingen av införandet av läroplansgrunderna för förskoleundervisningen och för den grundläggande utbildningen är att kartlägga hur systemet för…

Mer information »

Arbetsro och trygga lärmiljöer i skolor och läroanstalter

05/2016 - 04/2018

Utvärderingen ger information om läget i fråga om arbetsro och trygga lärmiljöer i skolor och läroanstalter. Informationen används som underlag…

Mer information »

Utvärdering av införandet av grunderna för småbarnspedagogik

09/2016 - 12/2019

Syftet med utvärderingen är att den ska gagna både styrsystemet för småbarnspedagogiken på nationell nivå och aktörer på lokal nivå.…

Mer information »

Kvalitetshanteringsstöd för anordnarna av småbarnspedagogik

09/2016 - 12/2019

NCU:s uppdrag att utveckla utvärderingen av småbarnspedagogiken utgör en del av det nationella styrsystem som gäller småbarnspedagogiken. Även de slutsatser…

Mer information »

Utvärdering av lärresultaten i finska i årskurs 6 för den grundläggande utbildningen våren 2018

09/2016 - 06/2019

Under mars-april 2018 kommer Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) att genomföra i de svenskspråkiga skolorna en utvärdering av lärresultateten i…

Mer information »

Utvärdering av grundutbildningen i medicin

09/2016 - 06/2018

Utvärderingen gäller grundutbildningen i medicin som ordnas vid universitet. Syftet med utvärderingen är att skapa en helhetsbild om grundutbildningen i…

Mer information »

Auditering av kvalitetssystemet vid Yrkeshögskolan Arcada

10/2016 - 04/2018

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Arcada genomförs under perioden oktober 2016 - april 2018. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs 21-23…

Mer information »

Auditering av Polisyrkeshögskolan

10/2016 - 05/2018

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Polisyrkeshögskolan genomförs under perioden oktober 2016 – våren 2018. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs i…

Mer information »

Longitudinell utvärdering av lärresultaten i den grundläggande utbildningen, första fasen

11/2016 - 09/2020

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) kommer att genomföra en longitudinell utvärdering av lärresultaten i den grundläggande utbildningen. Utvärderingen kommer att…

Mer information »

Auditering av Oulun ammattikorkeakoulu

01/2017 - 03/2018

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Oulun ammattikorkeakoulu genomförs under perioden januari 2017- mars 2018. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs i…

Mer information »

Auditering av Uleåborgs universitet

01/2017 - 05/2018

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Uleåborgs universitet genomförs under perioden januari 2017 – våren 2018. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs…

Mer information »

Hanteringen av två- och flerspråkigheten i de svenskspråkiga skolorna

02/2017 - 12/2018

Utvärderingscentret (NCU) kommer under läsåret 2017−2018 att utvärdera de svenska skolornas hantering av två- och flerspråkigheten bland eleverna. I de…

Mer information »

Företagande och innovationskapacitet i yrkesutbildningen och högskolorna (Yrtti-projektet)

02/2017 - 12/2018

MÅL Målet med utvärderingen är att ta fram information om sådana faktorer i yrkesutbildningen och högskolorna som främjar och som…

Mer information »

Auditering av Karelia-ammattikorkeakoulu

03/2017 - 02/2018

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Karelia-ammattikorkeakoulu genomförs under perioden mars 2017 – februari 2018. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs i…

Mer information »

Auditering av Konstuniversitetet

03/2017 - 08/2018

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Konstuniversitetet genomförs under perioden mars 2017–augusti 2018. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs i april 2018.…

Mer information »

Auditering av kvalitetssystemet vid Humanistinen ammattikorkeakoulu

03/2017 - 08/2018

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Humanistinen ammattikorkeakoulu genomförs under perioden mars 2017 – augusti 2018. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs…

Mer information »

Utvärderingsprojektet Bedömningen av lärande och kunnande inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen

04/2017 - 12/2018

I utvärderingsprojektet vill man undersöka hur de lagar, förordningar och normer som gäller bedömningen av lärande och kunnande, styr lärandet…

Mer information »

Auditering av Högskolan på Åland

05/2017 - 09/2018

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Högskolan på Åland genomförs under perioden maj 2017 – september 2018. Ett tre dagar långt auditeringsbesök…

Mer information »
+ Vie listatut arvioinnit

Stäng