Karvi.fi

Laddar Evenemang
Hitta Evenemang

Avslutade utvärderingar

Events List Navigation

Utvärdering av inlärningsresultaten i grundexamina inom ungdoms- och fritidsinstruktion, processindustri och audiovisuell kommunikation

08/2013 - 05/2017

Utvärderingen av inlärningsresultaten i grundexamina inom ungdoms- och fritidsinstruktion, processindustri och audiovisuell kommunikation genomförs under perioden augusti 2013–juni 2016. Utvärderingsmaterialet…

Mer information »

Utvärdering av förnyelseprocessen inom yrkesinriktade grundexamina

11/2013 - 12/2015

Inom ramen för utvärderingen granskas de förberedelse- och genomförandeprocesser som gäller reformen av yrkesinriktade grundexamina. Syftet är att utvärdera de…

Mer information »

Auditering av kvalitetssystemet vid Kajaanin ammattikorkeakoulu

12/2013 - 03/2015

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Kajaanin ammattikorkekoulu genomfördes under perioden december 2013- mars 2015. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomfördes i…

Mer information »

Auditering av kvalitetssystemet vid Vasa yrkeshögskola

12/2013 - 03/2015

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Vasa yrkeshögskola genomfördes under perioden december 2013- mars 2015. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomfördes i…

Mer information »

Auditering av kvalitetssystemet vid Åbo universitet

01/2014 - 02/2015

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Åbo universitet genomfördes under perioden januari 2014- februari 2015. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomfördes i…

Mer information »

Auditering av kvalitetssystemet vid Jyväskylä universitet

01/2014 - 06/2015

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Jyväskylä universitet genomfördes under perioden januari 2014- juni 2015. Ett tre dagar långt auditeringsbesök utfördes i…

Mer information »

Auditering av kvalitetssystemet vid Villmanstrands tekniska universitet

01/2014 - 04/2015

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Villmanstrands tekniska universitet genomfördes under perioden januari 2014- april 2015. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomfördes…

Mer information »

Utvärdering av utbildningsstigarna mellan yrkesutbildning och yrkeshögskolor samt av arbetslivssamarbetet

01/2014 - 12/2015

Det nationella centret för utbildningsutvärdering genomför en utvärdering av utbildningsstigarna mellan yrkesutbildning och yrkeshögskolor samt av arbetslivssamarbetet. I utvärderingen granskas…

Mer information »

Auditering av kvalitetssystemet vid Tammerfors universitet

02/2014 - 03/2015

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Tammerfors universitet genomfördes under perioden februari 2014- mars 2015. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomfördes i…

Mer information »

Utvärdering av inlärningsresultat inom hållbar utveckling

05/2014 - 12/2015

En utvärdering av inlärningsresultaten inom hållbar utveckling genomförs av NCU under våren 2015. Utvärderingen kartlägger i vilken mån målen för…

Mer information »

Utvärdering av inlärningsresultaten i matematik i årskurs 9

10/2014 - 04/2016

Utvärderingen av inlärningsresultaten i matematik förhandstestas i månadsskiftet oktober-november 2014. Den egentliga utvärderingen genomförs i april 2015. Resultaten i utvärderingen…

Mer information »

Utvärdering av inlärningsresultaten i samiska, romani och teckenspråk

11/2014 - 05/2016

I utvärderingen av inlärningsresultaten i samiska, romani och teckenspråk kartläggs för varje språk i vilken mån eleverna i den grundläggande…

Mer information »

Utvärdering av inlärningsresultaten i finska som andraspråk i årskurs 9

12/2014 - 04/2016

Utvärderingen av inlärningsresultaten i finska som andraspråk gäller elever i finskspråkiga skolor som inte läser finska som modersmål, utan som…

Mer information »

Auditering av kvalitetssystemet vid Åbo Akademi

01/2015 - 04/2016

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Åbo Akademi genomförs under perioden januari 2015- april 2016. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs i…

Mer information »

Auditering av kvalitetssystemet vid Tampereen ammattikorkeakoulu

01/2015 - 03/2016

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Tampereen ammattikorkeakoulu genomförs under perioden januari 2015- mars 2016. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs i…

Mer information »

Auditering av kvalitetssystemet vid Seinäjoen ammattikorkeakoulu

01/2015 - 02/2016

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Seinäjoen ammattikorkeakoulu genomförs under perioden januari 2015- februari 2016. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs i…

Mer information »

Auditering av kvalitetssystemet vid Savonia-ammattikorkeakoulu

02/2015 - 04/2016

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Savonia-ammattikorkeakoulu genomförs under perioden februari 2015- april 2016. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs i november/december 2015.…

Mer information »

Auditering av kvalitetssystemet vid Lapplands universitet

02/2015 - 03/2016

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Lapplands universitet genomförs under perioden februari 2015- mars 2016. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs i…

Mer information »

Auditering av Aalto-universitetet

03/2015 - 06/2016

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Aalto-universitetet genomförs under perioden mars 2015- juni 2016. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs i januari…

Mer information »

Auditering av kvalitetssystemet vid Satakunnan ammattikorkeakoulu

03/2015 - 04/2016

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Satakunnan ammattikorkeakoulu genomförs under perioden mars 2015- april 2016. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs i…

Mer information »

Auditering av kvalitetssystemet vid Lahden ammattikorkeakoulu

03/2015 - 06/2016

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Lahden ammattikorkeakoulu genomförs under perioden mars 2015- juni 2016. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs i…

Mer information »

Auditering av Hämeen ammattikorkeakoulu

03/2015 - 09/2016

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Hämeen ammattikorkeakoulu genomförs under perioden mars 2015- september 2016. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs i…

Mer information »

Utvärdering av lärarutbildningen i svenska språket

03/2015 - 04/2017

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför åren 2015–2017 en utvärdering av lärarutbildning som ger behörighet att undervisa i svenska som…

Mer information »

Utvärdering av sjöfartsutbildningen

05/2015 - 08/2017

NCU utvärderar i samarbete med Trafiksäkerhetsverket (Trafi) sjöfartsutbildningen åren 2015−2017. Utvärderingen riktar sig till yrkesläroanstalter och yrkeshögskolor som tillhandahåller utbildning…

Mer information »

Auditering av Centria-ammattikorkeakoulu

09/2015 - 10/2016

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Centria-ammattikorkeakoulu genomförs under perioden september 2015- augusti 2016. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs i april…

Mer information »

Auditering av Laurea-ammattikorkeakoulu

12/2015 - 10/2016

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Laurea-ammattikorkeakoulu genomförs under perioden december 2015- oktober 2016. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs i mars…

Mer information »

Självvärderingsförfaranden hos anordnare av grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

12/2015 - 05/2017

Under våren 2016 kommer Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) att genomföra en utvärdering av självvärderings- och kvalitetsledningsförfarandena hos anordnarna av…

Mer information »

Auditering av Metropolia Ammattikorkeakoulu

01/2016 - 02/2017

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Metropolia Ammattikorkeakoulu genomförs under perioden januari 2016- februari 2017. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs i…

Mer information »

Auditering av Försvarshögskolan

02/2016 - 06/2017

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Försvarshögskolan genomförs under perioden februari 2016- juni 2017. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs i november…

Mer information »

Auditering av HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

02/2016 - 06/2017

Auditeringen av kvalitetssystemet vid HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu genomförs under perioden februari 2016 - juni 2017. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs…

Mer information »

Auditering av Saimaan ammattikorkeakoulu

02/2016 - 04/2017

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Saimaan ammattikorkeakoulu genomförs under perioden februari 2016 – april 2017. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs…

Mer information »

Auditeringen av Östra Finlands universitet

02/2016 - 04/2017

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Östra Finlands universitet genomförs under perioden februari 2016 – april 2017. Ett tre dagar långt auditeringsbesök…

Mer information »

Auditering av Diakoniyrkeshögskolan

03/2016 - 04/2017

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Diakoniyrkeshögskolan genomförs under perioden mars 2016 – våren 2017. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs i…

Mer information »

Ett internationellt jämförelseprojekt med fokus på integration av invandrare i utbildningssystemet

03/2016 - 05/2017

Utvärderingsprojektet Integration av invandrare i det finländska utbildningssystemet och samhället genomförs som ett nationellt och internationellt jämförelseprojekt. Det syftar till…

Mer information »

Effekterna av statliga sparåtgärder på de kulturella rättigheterna

03/2016 - 06/2017

När riksdagen godkände regeringens proposition om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och om vissa lagar som…

Mer information »

Utvärdering av systemet för utvärdering av lärresultat i yrkesutbildningen

03/2016 - 01/2017

Utvärderingen gäller funktionen, nyttan, tillförlitligheten och utvecklingsbehoven hos systemet för utvärdering av lärresultat i yrkesinriktade grundexamina. Målet är att utveckla…

Mer information »

Omauditering av Hanken Svenska handelshögskolan

05/2016 - 04/2017

Omauditeringen av Hankens kvalitetssystem genomförs under perioden maj 2016- april 2017. Ett två dagar långt auditeringsbesök genomförs i december 2016. …

Mer information »

Auditering av Lapin ammattikorkeakoulu

05/2016 - 09/2017

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Lapin ammattikorkeakoulu genomförs under perioden maj 2016 – septemper 2017. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs…

Mer information »

Omauditering av Åbo Universitet

11/2016 - 06/2017

Omauditeringen av Åbo universitets kvalitetssystem genomförs under perioden november 2016- juni 2017. Ett två dagar långt auditeringsbesök genomförs i april…

Mer information »

Bedömning av gymnasiers ansökningar om tillstånd för särskild utbildningsuppgift

05/2017 - 10/2017

Nationella centret för utbildningsutvärdering bedömer verksamhetsförutsättningarna för gymnasier som ansökt om tillstånd för särskilda utbildningsuppgifter. Denna bedömning behövs för att…

Mer information »
+ Vie listatut arvioinnit

Stäng