Karvi.fi

Laddar Utvärderingar

Avslutade utvärderingar

Utvärderingar Search and Views Navigation

Hitta Utvärderingar

Utvärderingar Search

Events List Navigation

Auditering av kvalitetssystemet vid Åbo Akademi

1.1.2015 - 30.4.2016

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Åbo Akademi genomförs under perioden januari 2015- april 2016. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs i…

Mer information »

Auditering av kvalitetssystemet vid Tampereen ammattikorkeakoulu

1.1.2015 - 31.3.2016

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Tampereen ammattikorkeakoulu genomförs under perioden januari 2015- mars 2016. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs i…

Mer information »

Auditering av kvalitetssystemet vid Seinäjoen ammattikorkeakoulu

1.1.2015 - 29.2.2016

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Seinäjoen ammattikorkeakoulu genomförs under perioden januari 2015- februari 2016. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs i…

Mer information »

Auditering av kvalitetssystemet vid Savonia-ammattikorkeakoulu

1.2.2015 - 30.4.2016

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Savonia-ammattikorkeakoulu genomförs under perioden februari 2015- april 2016. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs i november/december 2015.…

Mer information »

Auditering av kvalitetssystemet vid Lapplands universitet

1.2.2015 - 31.3.2016

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Lapplands universitet genomförs under perioden februari 2015- mars 2016. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs i…

Mer information »

Auditering av Aalto-universitetet

1.3.2015 - 30.6.2016

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Aalto-universitetet genomförs under perioden mars 2015- juni 2016. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs i januari…

Mer information »

Auditering av kvalitetssystemet vid Satakunnan ammattikorkeakoulu

1.3.2015 - 30.4.2016

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Satakunnan ammattikorkeakoulu genomförs under perioden mars 2015- april 2016. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs i…

Mer information »

Auditering av kvalitetssystemet vid Lahden ammattikorkeakoulu

1.3.2015 - 30.6.2016

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Lahden ammattikorkeakoulu genomförs under perioden mars 2015- juni 2016. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs i…

Mer information »

Auditering av Hämeen ammattikorkeakoulu

1.3.2015 - 30.9.2016

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Hämeen ammattikorkeakoulu genomförs under perioden mars 2015- september 2016. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs i…

Mer information »

Utvärdering av lärarutbildningen i svenska språket

1.3.2015 - 30.4.2017

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför åren 2015–2017 en utvärdering av lärarutbildning som ger behörighet att undervisa i svenska som…

Mer information »

Utvärdering av sjöfartsutbildningen

1.5.2015 - 31.8.2017

NCU utvärderar i samarbete med Trafiksäkerhetsverket (Trafi) sjöfartsutbildningen åren 2015−2017. Utvärderingen riktar sig till yrkesläroanstalter och yrkeshögskolor som tillhandahåller utbildning…

Mer information »

Auditering av Centria-ammattikorkeakoulu

1.9.2015 - 31.10.2016

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Centria-ammattikorkeakoulu genomförs under perioden september 2015- augusti 2016. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs i april…

Mer information »

Auditering av Laurea-ammattikorkeakoulu

1.12.2015 - 31.10.2016

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Laurea-ammattikorkeakoulu genomförs under perioden december 2015- oktober 2016. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs i mars…

Mer information »

Självvärderingsförfaranden hos anordnare av grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

1.12.2015 - 31.5.2017

Under våren 2016 kommer Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) att genomföra en utvärdering av självvärderings- och kvalitetsledningsförfarandena hos anordnarna av…

Mer information »

Auditering av Metropolia Ammattikorkeakoulu

1.1.2016 - 28.2.2017

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Metropolia Ammattikorkeakoulu genomförs under perioden januari 2016- februari 2017. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs i…

Mer information »

Auditering av Försvarshögskolan

1.2.2016 - 30.6.2017

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Försvarshögskolan genomförs under perioden februari 2016- juni 2017. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs i november…

Mer information »

Auditering av HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

1.2.2016 - 30.6.2017

Auditeringen av kvalitetssystemet vid HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu genomförs under perioden februari 2016 - juni 2017. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs…

Mer information »

Auditering av Saimaan ammattikorkeakoulu

1.2.2016 - 30.4.2017

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Saimaan ammattikorkeakoulu genomförs under perioden februari 2016 – april 2017. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs…

Mer information »

Auditeringen av Östra Finlands universitet

1.2.2016 - 30.4.2017

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Östra Finlands universitet genomförs under perioden februari 2016 – april 2017. Ett tre dagar långt auditeringsbesök…

Mer information »

Auditering av Diakoniyrkeshögskolan

1.3.2016 - 30.4.2017

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Diakoniyrkeshögskolan genomförs under perioden mars 2016 – våren 2017. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs i…

Mer information »

Ett internationellt jämförelseprojekt med fokus på integration av invandrare i utbildningssystemet

1.3.2016 - 30.4.2018

Utvärderingsprojektet Integration av invandrare i det finländska utbildningssystemet och samhället genomförs som ett nationellt och internationellt jämförelseprojekt. Det syftar till…

Mer information »

Effekterna av statliga sparåtgärder på de kulturella rättigheterna

1.3.2016 - 30.6.2017

När riksdagen godkände regeringens proposition om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och om vissa lagar som…

Mer information »

Utvärdering av systemet för utvärdering av lärresultat i yrkesutbildningen

1.3.2016 - 31.1.2017

Utvärderingen gäller funktionen, nyttan, tillförlitligheten och utvecklingsbehoven hos systemet för utvärdering av lärresultat i yrkesinriktade grundexamina. Målet är att utveckla…

Mer information »

Utvärdering av verkställandet av lagen om elev- och studerandevård

1.3.2016 - 30.4.2018

Utvärderingen gäller effektfullheten och effektiviteten i reformen av den studerandevård som lagen om elev- och studerandevård fastställer. Vidare gäller utvärderingen…

Mer information »

Kompetensbaserad, kundorienterad och effektiv yrkesutbildning

1.3.2016 - 31.3.2018

Utvärderingen grundar sig på en av delarna i spetsprojekt 2 "Yrkesutbildningen på andra stadiet reformeras" under KOMPETENS OCH UTBILDNING i…

Mer information »

Omauditering av Hanken Svenska handelshögskolan

1.5.2016 - 30.4.2017

Omauditeringen av Hankens kvalitetssystem genomförs under perioden maj 2016- april 2017. Ett två dagar långt auditeringsbesök genomförs i december 2016. …

Mer information »

Auditering av Lapin ammattikorkeakoulu

1.5.2016 - 30.9.2017

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Lapin ammattikorkeakoulu genomförs under perioden maj 2016 – septemper 2017. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs…

Mer information »

Arbetsro och trygga lärmiljöer i skolor och läroanstalter

1.5.2016 - 30.4.2018

Utvärderingen ger information om läget i fråga om arbetsro och trygga lärmiljöer i skolor och läroanstalter. Informationen används som underlag…

Mer information »

Utvärdering av grundutbildningen i medicin

1.9.2016 - 30.6.2018

Utvärderingen gäller grundutbildningen i medicin som ordnas vid universitet. Syftet med utvärderingen är att skapa en helhetsbild om grundutbildningen i…

Mer information »

Auditering av kvalitetssystemet vid Yrkeshögskolan Arcada

1.10.2016 - 30.4.2018

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Arcada genomförs under perioden oktober 2016 - april 2018. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs 21-23…

Mer information »

Auditering av Polisyrkeshögskolan

1.10.2016 - 31.5.2018

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Polisyrkeshögskolan genomförs under perioden oktober 2016 – våren 2018. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs i…

Mer information »

Omauditering av Åbo Universitet

1.11.2016 - 30.6.2017

Omauditeringen av Åbo universitets kvalitetssystem genomförs under perioden november 2016- juni 2017. Ett två dagar långt auditeringsbesök genomförs i april…

Mer information »

Auditering av Oulun ammattikorkeakoulu

1.1.2017 - 31.3.2018

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Oulun ammattikorkeakoulu genomförs under perioden januari 2017- mars 2018. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs i…

Mer information »

Auditering av Uleåborgs universitet

1.1.2017 - 31.5.2018

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Uleåborgs universitet genomförs under perioden januari 2017 – våren 2018. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs…

Mer information »

Auditering av Karelia-ammattikorkeakoulu

1.3.2017 - 28.2.2018

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Karelia-ammattikorkeakoulu genomförs under perioden mars 2017 – februari 2018. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs i…

Mer information »

Auditering av Konstuniversitetet

1.3.2017 - 30.9.2018

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Konstuniversitetet genomförs under perioden mars 2017–september 2018. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs i april 2018.…

Mer information »

Auditering av kvalitetssystemet vid Humanistinen ammattikorkeakoulu

1.3.2017 - 19.8.2018

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Humanistinen ammattikorkeakoulu genomförs under perioden mars 2017 – augusti 2018. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs…

Mer information »

Auditering av Högskolan på Åland

1.5.2017 - 23.8.2018

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Högskolan på Åland genomförs under perioden maj 2017 – september 2018. Ett tre dagar långt auditeringsbesök…

Mer information »

Bedömning av gymnasiers ansökningar om tillstånd för särskild utbildningsuppgift

1.5.2017 - 31.10.2017

Nationella centret för utbildningsutvärdering bedömer verksamhetsförutsättningarna för gymnasier som ansökt om tillstånd för särskilda utbildningsuppgifter. Denna bedömning behövs för att…

Mer information »

Yrkeshögskolan Novias auditering 2018

23.8.2017 - 3.3.2018

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har börjat den tredje omgången av kvalitetsauditeringar av högskolor i Finland. I den nya auditeringsmodellen…

Mer information »
+ Vie listatut arvioinnit

Stäng