Karvi.fi

Laddar Evenemang
Hitta Evenemang

Alla pågående utvärderingar

Events List Navigation

Utvärdering av verkställandet av lagen om elev- och studerandevård

03/2016 - 04/2018

Utvärderingen gäller effektfullheten och effektiviteten i reformen av den studerandevård som lagen om elev- och studerandevård fastställer. Vidare gäller utvärderingen…

Mer information »

Utvärdering av införandet av grunderna för läroplanen för förskoleundervisningen och för den grundläggande utbildningen

04/2016 - 12/2020

Syftet med utvärderingen av införandet av läroplansgrunderna för förskoleundervisningen och för den grundläggande utbildningen är att kartlägga hur systemet för…

Mer information »

Arbetsro och trygga lärmiljöer i skolor och läroanstalter

05/2016 - 04/2018

Utvärderingen ger information om läget i fråga om arbetsro och trygga lärmiljöer i skolor och läroanstalter. Informationen används som underlag…

Mer information »

Utvärdering av lärresultaten i finska i årskurs 6 för den grundläggande utbildningen våren 2018

09/2016 - 06/2019

Under mars-april 2018 kommer Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) att genomföra i de svenskspråkiga skolorna en utvärdering av lärresultateten i…

Mer information »

Longitudinell utvärdering av lärresultaten i den grundläggande utbildningen, första fasen

11/2016 - 09/2020

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) kommer att genomföra en longitudinell utvärdering av lärresultaten i den grundläggande utbildningen. Utvärderingen kommer att…

Mer information »

Hanteringen av två- och flerspråkigheten i de svenskspråkiga skolorna

02/2017 - 12/2018

Utvärderingscentret (NCU) kommer under läsåret 2017−2018 att utvärdera de svenska skolornas hantering av två- och flerspråkigheten bland eleverna. I de…

Mer information »

Utvärderingsprojektet Bedömningen av lärande och kunnande inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen

04/2017 - 12/2018

I utvärderingsprojektet vill man undersöka hur de lagar, förordningar och normer som gäller bedömningen av lärande och kunnande, styr lärandet…

Mer information »
+ Vie listatut arvioinnit

Stäng