Laddar Evenemang

Tidigare Evenemang

Evenemang Search and Views Navigation

Events List Navigation

mars 2016

Ett internationellt jämförelseprojekt med fokus på integration av invandrare i utbildningssystemet

1.3.2016 - 30.4.2018

Utvärderingsprojektet Integration av invandrare i det finländska utbildningssystemet och samhället genomförs som ett nationellt och internationellt jämförelseprojekt. Det syftar till…

Mer information »

Effekterna av statliga sparåtgärder på de kulturella rättigheterna

1.3.2016 - 30.6.2017

När riksdagen godkände regeringens proposition om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och om vissa lagar som…

Mer information »

Utvärdering av systemet för utvärdering av lärresultat i yrkesutbildningen

1.3.2016 - 31.1.2017

Utvärderingen gäller funktionen, nyttan, tillförlitligheten och utvecklingsbehoven hos systemet för utvärdering av lärresultat i yrkesinriktade grundexamina. Målet är att utveckla…

Mer information »

Utvärdering av verkställandet av lagen om elev- och studerandevård

1.3.2016 - 30.4.2018

Utvärderingen gäller effektfullheten och effektiviteten i reformen av den studerandevård som lagen om elev- och studerandevård fastställer. Vidare gäller utvärderingen…

Mer information »

Kompetensbaserad, kundorienterad och effektiv yrkesutbildning

1.3.2016 - 31.3.2018

Utvärderingen grundar sig på en av delarna i spetsprojekt 2 "Yrkesutbildningen på andra stadiet reformeras" under KOMPETENS OCH UTBILDNING i…

Mer information »

maj 2016

Omauditering av Hanken Svenska handelshögskolan

1.5.2016 - 30.4.2017

Omauditeringen av Hankens kvalitetssystem genomförs under perioden maj 2016- april 2017. Ett två dagar långt auditeringsbesök genomförs i december 2016. …

Mer information »

Auditering av Lapin ammattikorkeakoulu

1.5.2016 - 30.9.2017

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Lapin ammattikorkeakoulu genomförs under perioden maj 2016 – septemper 2017. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs…

Mer information »

Arbetsro och trygga lärmiljöer i skolor och läroanstalter

1.5.2016 - 30.4.2018

Utvärderingen ger information om läget i fråga om arbetsro och trygga lärmiljöer i skolor och läroanstalter. Informationen används som underlag…

Mer information »

juni 2016

Student-centred approach and the quality of degree education

14.6.2016 @ 10:00 - 16:00
Finlandia-huset, Mannerheimintie 13
Helsingfors,

Se webbsänding direkt från konferensen (kl.10-12) via NCU:s kanal på YouTube. Anmälningar tas inte längre emot! Nationella centret för utbildningsutvärdering…

Mer information »

september 2016

Utvärdering av införandet av grunderna för småbarnspedagogik

1.9.2016 - 31.12.2019

Syftet med utvärderingen är att den ska gagna både styrsystemet för småbarnspedagogiken på nationell nivå och aktörer på lokal nivå.…

Mer information »

Kvalitetshanteringsstöd för anordnarna av småbarnspedagogik

1.9.2016 - 31.12.2019

NCU:s uppdrag att utveckla utvärderingen av småbarnspedagogiken utgör en del av det nationella styrsystem som gäller småbarnspedagogiken. Även de slutsatser…

Mer information »

Utvärdering av lärresultaten i finska i årskurs 6 för den grundläggande utbildningen våren 2018

1.9.2016 - 30.6.2019

I april 2018 genomförde Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) i de svenskspråkiga skolorna en utvärdering av lärresultateten i A-finska i…

Mer information »

Utvärdering av grundutbildningen i medicin

1.9.2016 - 30.6.2018

Utvärderingen gäller grundutbildningen i medicin som ordnas vid universitet. Syftet med utvärderingen är att skapa en helhetsbild om grundutbildningen i…

Mer information »

oktober 2016

Auditering av kvalitetssystemet vid Yrkeshögskolan Arcada

1.10.2016 - 30.4.2018

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Arcada genomförs under perioden oktober 2016 - april 2018. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs 21-23…

Mer information »

Auditering av Polisyrkeshögskolan

1.10.2016 - 31.5.2018

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Polisyrkeshögskolan genomförs under perioden oktober 2016 – våren 2018. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs i…

Mer information »

Utvecklingsseminarium för högskolornas tredje auditeringsomgång 25.10.2016

25.10.2016 @ 09:30 - 16:00

Utvecklingsseminarium ”Arjessa osaava, hyvinvoiva ja vaikuttava korkeakoulu” Nationella centret för utbildningsutvärdering organiserade ett nationellt utvecklingsseminarium om högskolornas tredje auditeringsomgång som…

Mer information »

november 2016

Omauditering av Åbo Universitet

1.11.2016 - 30.6.2017

Omauditeringen av Åbo universitets kvalitetssystem genomförs under perioden november 2016- juni 2017. Ett två dagar långt auditeringsbesök genomförs i april…

Mer information »

januari 2017

Auditering av Oulun ammattikorkeakoulu

1.1.2017 - 31.3.2018

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Oulun ammattikorkeakoulu genomförs under perioden januari 2017- mars 2018. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs i…

Mer information »

Auditering av Uleåborgs universitet

1.1.2017 - 31.5.2018

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Uleåborgs universitet genomförs under perioden januari 2017 – våren 2018. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs…

Mer information »

februari 2017

Hanteringen av två- och flerspråkigheten i de svenskspråkiga skolorna

1.2.2017 - 31.12.2018

Utvärderingscentret (NCU) kommer under läsåret 2017−2018 att utvärdera de svenska skolornas hantering av två- och flerspråkigheten bland eleverna. I de…

Mer information »

mars 2017

Auditering av Karelia-ammattikorkeakoulu

1.3.2017 - 28.2.2018

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Karelia-ammattikorkeakoulu genomförs under perioden mars 2017 – februari 2018. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs i…

Mer information »

Auditering av Konstuniversitetet

1.3.2017 - 30.9.2018

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Konstuniversitetet genomförs under perioden mars 2017–september 2018. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs i april 2018.…

Mer information »

Auditering av kvalitetssystemet vid Humanistinen ammattikorkeakoulu

1.3.2017 - 19.8.2018

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Humanistinen ammattikorkeakoulu genomförs under perioden mars 2017 – augusti 2018. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs…

Mer information »

april 2017

Utvärderingsprojektet Bedömningen av lärande och kunnande inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen

1.4.2017 - 31.12.2018

I utvärderingsprojektet vill man undersöka hur de lagar, förordningar och normer som gäller bedömningen av lärande och kunnande, styr lärandet…

Mer information »

maj 2017

Auditering av Högskolan på Åland

1.5.2017 - 23.8.2018

Auditeringen av kvalitetssystemet vid Högskolan på Åland genomförs under perioden maj 2017 – september 2018. Ett tre dagar långt auditeringsbesök…

Mer information »

Bedömning av gymnasiers ansökningar om tillstånd för särskild utbildningsuppgift

1.5.2017 - 31.10.2017

Nationella centret för utbildningsutvärdering bedömer verksamhetsförutsättningarna för gymnasier som ansökt om tillstånd för särskilda utbildningsuppgifter. Denna bedömning behövs för att…

Mer information »

juni 2017

Seminarium för uppföljning och utveckling av högskolornas kvalitetssystem

14.6.2017

Nationella centret för utbildningsutvärdering ordnar ett uppföljnings- och utvecklingsseminarium ”Kehittyvät korkeakoulut muutoksessa” angående högskolornas kvalitetssystem. Seminariet ordnas den 14 juni…

Mer information »

augusti 2017

Utvärdering av lärresultat i A-engelska i årskurs 7 i den grundläggande utbildningen hösten 2018

1.8.2017 - 31.5.2019

I september 2018 kommer Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) att genomföra en utvärdering av lärresultaten i A-engelska i årskurs 6…

Mer information »

Yrkeshögskolan Novias auditering 2018

23.8.2017 - 31.3.2019

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har börjat den tredje omgången av kvalitetsauditeringar av högskolor i Finland. I den nya auditeringsmodellen…

Mer information »

oktober 2017

Stöd för yrkesutbildningsanordnarna i kvalitetshantering och utvärdering

1.10.2017 - 31.12.2019

Nationella centret för utbildningsutvärdering har påbörjat ett utvecklingsarbete för att kunna stödja anordnarna av yrkesutbildning i kvalitetshantering och utvärdering på…

Mer information »

Utvärdering av genomförandet av Utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen 2018

6.10.2017 - 31.12.2018

Lärarutbildningen förnyas Enligt den finska regeringens vision, Finland har innan år 2020 de mest kompetenta lärare i världen som utvecklar…

Mer information »

januari 2018

Utvärdering av lärresultat i modersmål och litteratur i slutskedet av den grundläggande utbildningen

1.1.2018 - 31.5.2020

Nationella centret för utbildningsutvärdering genomför en utvärdering i modersmål och litteratur i årskurs 9. I fokus står målen för lärokurserna…

Mer information »

mars 2018

Fokus på företagssamarbete!

27.3.2018 - 24.4.2018

Diskussionsmöte om utveckling av samarbetet mellan högskolor, yrkesläroanstalter och företagare Är du en företagare som samarbetar med yrkesläroanstalter och/eller högskolor?…

Mer information »

maj 2018

Högskolornas profilering och utveckling av utbildningsutbudet

1.5.2018 - 31.12.2019

I enlighet med Planen för utbildningsutvärderingar under åren 2016-2019 genomför NCU 2018-2019 en utvärdering som berör utveckling av utbildningsutbudet och profilering…

Mer information »

Utvärderingsforumet

25.5.2018 @ 09:00 - 16:00

I Utvärderingsforumet utvecklar vi utbildningen i Finland Anmäl dig till Utvärderingsforumet Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) arrangerar i maj ett…

Mer information »

augusti 2018

Utveckling av en utvärderingsmodell och kriterier för yrkesutbildningens kvalitetsledningssystem

1.8.2018 - 30.6.2020

Den externa utvärderingen av kvalitetsledningssystem hos anordnare av yrkesutbildning genomförs enligt undervisnings- och kulturministeriets beslut under följande utvärderingsplansperiod (2021–2022). Sättet…

Mer information »

september 2018

Northern Lights Conference

27.9.2018 @ 12:00 - 28.9.2018 @ 14:00

Conference programme The Nordic Evaluation Network and FINEEC will organise the Northern Lights Conference on PISA and TIMSS results. The…

Mer information »

april 2019

Publiceringen av resultaten i två nationella utvärderingar i de svenskspråkiga skolorna

23.4.2019 @ 12:00 - 15:00

Nationella centret för utbildningsutvärdering ordnar ett tillfälle där två utvärderingsrapporter publiceras: Hur hanteras tvåspråkigheten och flerspråkigheten i åk 1–6 i…

Mer information »

maj 2019

Hur bra är sjundeklassarna på engelska?

9.5.2019 @ 12:00 - 15:00

Hjärtligt välkommen till ett tillfälle där vi presenterar lärresultaten av en utvärdering i A-engelska torsdagen den 9 maj 2019 kl…

Mer information »

januari 2020

Alternativ, vägval och nya möjligheter – Utvärdering av ungdomarnas studievägar och handledningen vid övergången från den grundläggande utbildningen till andra stadiet

januari 31 @ 09:30 - 13:30
Finlandia-huset, Mannerheimintie 13
Helsingfors,

Publiceringstilfället Tid: Fredag 31.1.2020 kl. 9.30–13.30 Plats: Finlandiahuset, B-hallen, Mannerheimvägen 13 e, Helsingfors Kom och lyssna på resultaten och diskutera…

Mer information »
+ Exportera evenemang

Stäng