Beställ utvärderingstjänster

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför nationella utvärderingar av lärresultat inom den grundläggande utbildningen. Utvärderingarna genomförs med hjälp av sampel där 5–10 % av eleverna i årskullen vanligen ingår. NCU brukar ofta ge de anordnare  och skolor som inte ingår i samplet en möjlighet att beställa motsvarande utvärdering av lärresultat mot en avgift.

Vi informerar om kommnade utvärderingar av lärresultat på den här sidan. Du kan också ställa frågor om våra tjänster på adressen maksupalvelu@karvi.fi

Läs om dataskydd (PDF)

Kontaktuppgifter:

Avgiftsbelagda utvärderingar av lärresultat

Utvärderingsexpert Laura Lepola
029 533 5546
maksupalvelu@karvi.fi

Stäng