Beställ utvärderingstjänster

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför nationella utvärderingar av lärresultat inom den grundläggande utbildningen. Utvärderingarna genomförs med hjälp av sampel där 5–10 % av eleverna i årskullen vanligen ingår. NCU brukar ofta ge de anordnare  och skolor som inte ingår i samplet en möjlighet att beställa motsvarande utvärdering av lärresultat mot en avgift.

Följande utvärderingar genomförs som avgiftsbelagd tjänst våren 2021:

  • Utvärdering av lärresultaten i A-engelska, åk 9
  • Utvärdering av lärresultaten i matematik, åk 9

Den sista beställningsdagen var 18.12.2020.

Broschyren Tjänster för utvärdering 2021 (PDF).

Första sidan av tjänster för utvärdering av lärresultat i den grundläggande utbildningen. Länk till broschyren.

Läs om dataskydd (PDF)

Kontaktuppgifter:

Utvärdering av A-engelska (åk 9)
Mikko Viitala
mikko.viitala@karvi.fi
029 533 5521
Utvärdering av matematik (åk 9)
Saara Nousiainen
saara.nousiainen@karvi.fi
029 533 5538

Stäng