Beställ utvärderingstjänster

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför nationella utvärderingar av lärresultat inom den grundläggande utbildningen. Utvärderingarna genomförs med hjälp av sampel där 5–10 % av eleverna i årskullen vanligen ingår. NCU brukar ofta ge de anordnare  och skolor som inte ingår i samplet en möjlighet att beställa motsvarande utvärdering av lärresultat mot en avgift.

Det finns inga avgiftsbelagda utvärderingstjänster på svenska våren 2022.

Kontaktuppgifter:

Utvärderingsexpert Laura Lepola
029 533 5546
maksupalvelu@karvi.fi

Läs om dataskydd (PDF)

Stäng