Beställ utvärderingstjänster

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför nationella utvärderingar av lärresultat inom den grundläggande utbildningen. Utvärderingarna genomförs med hjälp av sampel där 5–10 % av eleverna i årskullen vanligen ingår. NCU ger de anordnare  och skolor som inte ingår i samplet en möjlighet att beställa motsvarande utvärdering av lärresultat.

Utvärderingar av lärresultat inom den grundläggande utbildningen är nu till salu för år 2020. Utvärderingar som kan beställas är

  • Utvärdering av lärresultaten i matematik, åk 9
  • Utvärdering av lärresultat i matematik och modersmål och litteratur, åk 3 (longitudinella utvärderingen)

Utvärderingar beställs digitalt via adressen tinyurl.com/bestalla2020. Den sista beställningsdagen är 1.12.2019. Beställningen är bindande.

Ladda ned broschyren Tjänster för utvärdering 2020 (PDF).

Länk till broschyren "tjänster för utvärdering"

Läsa dataskydd (PDF)

Kontaktuppgifter:

Beställning av utvärderingar
Laura Lepola
laura.lepola@karvi.fi
029 533 5546
Utvärdering av matematik (åk 9) och utvärdering i åk 3
Saara Nousiainen
saara.nousiainen@karvi.fi
029 533 5538

Stäng