Beställ utvärderingstjänster

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför nationella utvärderingar av lärresultat inom den grundläggande utbildningen. Utvärderingarna genomförs med hjälp av sampel där 5–10 % av eleverna i årskullen vanligen ingår. NCU brukar ofta ge de anordnare  och skolor som inte ingår i samplet en möjlighet att beställa motsvarande utvärdering av lärresultat mot en avgift.

De utvärderingar av lärresultat som vi erbjuder för år 2020 kan inte längre beställas. Följande utvärderingar genomförs som avgiftsbelagd tjänst:

  • Utvärdering av lärresultaten i matematik, åk 9
  • Utvärdering av lärresultat i matematik och modersmål och litteratur, åk 3 (longitudinella utvärderingen)

Den sista beställningsdagen var 1.12.2019.

Broschyren Tjänster för utvärdering 2020 (PDF).

Länk till broschyren "tjänster för utvärdering"

Läs om dataskydd (PDF)

Kontaktuppgifter:

Beställning av utvärderingar
Laura Lepola
laura.lepola@karvi.fi
029 533 5546
Utvärdering av matematik (åk 9) och utvärdering i åk 3
Pia Koskinen
pia.koskinen@karvi.fi
029 533 5538

Stäng