Processen och kraven i digitala utvärderingar

De sampelskolor som tagits ut till en utvärdering av lärresultaten får förhandsinformation om utvärderingen cirka ett halvt år på förhand. Detsamma gäller de skolor som köper utvärderingen som en avgiftsbelagd tjänst. Infobrevet innehåller till exempel krav på utrustningen och webbläsarna. Då utvärderingen närmar sig får skolorna noggranna anvisningar om genomförandet av utvärderingen och svar på vanliga frågor.

Utvärderingarna genomförs i en eller två delar. I alla utvärderingar ingår enkäter med bakgrundsinformation. Information om hur utvärderingen genomförs skickas till de deltagande skolorna i god tid.

Mer information om utvärderingsprocessen

Tekniska krav

De deltagande skolorna och utbildningsanordnarna ska på förhand beakta det praktiska genomförandet. De digitala utvärderingarna kan göras på dator eller lärplatta och med flera olika webbläsare. De högre årskurserna gör utvärderingarna på dator, de lägre kan även göra dem på lärplatta.

De utvärderingar som gäller språk innehåller bland annat lyssningsuppgifter och muntliga uppgifter. Alla elever som gör utvärderingsuppgifter samtidigt ska ha tillgång till personliga hörlurar. För de muntliga uppgifterna behövs en mikrofon. Vi rekommenderar att eleverna använder separata headset eller bärbara datorer som ofta har en inbyggd mikrofon (t.ex. Chromebook).

Internetuppkoppling och lämpliga webbläsare

Den digitala utvärderingen görs på webben via en webbläsare. Utvärderingarna fungerar optimalt i Google Chrome eller Mozilla Firefox. Dessutom kan vissa utvärderingar också göras i webbläsaren Safari. Apparaten som eleven använder ska ha någon av webbläsarna som lämpar sig för utvärderingen. Närmare krav på webbläsaren finns i NCU:s informationspaket.

Utvärderingarna har planerats så att små avbrott i internetanslutningen inte stör elevens arbete med uppgifterna. Beroende på utvärderingssystemet sparas svaren på servern antingen hela tiden eller vid övergången från en uppgift till en annan. Eftersom uppgifterna laddas ner från servern via internetanslutningen går det ändå inte att genomföra hela uppgiftsserien utan internetuppkoppling. Uppkopplingen bör fungera under största delen av den tid då eleven jobbar med uppgifterna.

Mer information

Mer information om kraven på en digital utvärdering av lärresultat finns i det infobrev som skickas före en utvärdering. Kontaktpersonerna vid NCU ger dessutom mer information om den utvärdering som ni är med i.

Stäng