Anordnarnas förfaranden för kvalitetsledning och självvärdering inom grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

12/2015–05/2017

Nationella centret för utbildningsutvärdering genomförde år 2016 en utvärdering av kvalitetslednings- och självvärderingsförfaranden bland anordnare av grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. Utvärderingen genomfördes på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet. Avsikten var att utvärderingen skulle ge information om anordnarnas självvärdering och kvalitetsledning  och att den skulle fungera som en kartläggning av läget och hjälpa anordnarna att identifiera styrkor och utvecklingsområden i den egna verksamheten.

Den nationella utvärderingen genomfördes som en självvärdering. Sammanlagt deltog 345 utbildningsanordnare av 381. Svarsprocenten var 90,6.

Information om utvärderingens resultat finns i den svenska rapporten och i projektets egen portal, laatukaytanteet.karvi.fi/sv.

Kontaktperson:

Chris Silverström
tfn 029 533 5563, fornamn.efternamn@karvi.fi

Risto Hietala
tfn 029 53307, fornamn.efternamn@karvi.fi

Stäng