Kön och lärresultat – en utredning av orsaker och bakgrund till skillnader i lärresultat

Nationella centret för utbildningsutvärdering genomför under 2020–2021 en utredning av orsakerna och bakgrunderna till skillnader i lärresultat mellan och inom könen. Syftet med utredningen är att ta fram information om vilka faktorer som främjar eller förhindrar att den utbildningsmässiga jämlikheten tillgodoses samt om hur man kan jämna ut effekterna av de faktorer som ligger bakom skillnaderna i lärresultaten. Frågorna granskas ur utbildningspolitikens, jämställdhetspolitikens och sysselsättningspolitikens perspektiv.

Utifrån analyser av resultat och rekommendationer från tidigare undersökningar, utvärderingar och utvecklingsprojekt skapas en syntes av orsakerna till skillnader i lärresultat mellan och inom könen samt av de utvecklingsåtgärder som presenterats i tidigare undersökningar inom de olika politikområdena. Med hjälp av analysen av dessa resultat utformas utvecklingsrekommendationer och åtgärdsförslag för att utveckla den grundläggande utbildningen i en riktning som lindrar könssegregationen.

Webbinariet TASA-ARVO TODEKSI JA TEOKSI – orsaker och bakgrund till skillnader i lärresultat mellan och inom könen ordnas tisdag 31.8.2021 kl. 13.00–15.15. Utredningens resultat presenteras på finska.

Du hittar webbinariets program här (PDF). Du kan anmäla dig via länken: https://link.webropolsurveys.com/S/AA8A82363DA0B34A

Vi sänder en Microsoft Teams-länk till alla som anmält sig 30.8.2021. 

Tilläggsinformation

  • ledande utvärderingsexpert Jaana Saarinen, tfn 029 533 5537, förnamn.efternamn@karvi.fi

Stäng