Bedömningen av lärande och kunnande inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen

04/2017–05/2019

I utvärderingsprojektet ville man undersöka hur de lagar, förordningar och normer som gäller bedömningen av lärande och kunnande, styr lärandet och undervisningen inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen. Dessutom undersökte man bedömningskulturen och de bedömningsförfaranden som kulturen avspeglar sig i. NCU utvärderade också lärarnas och elevernas bedömningskompetens och hur kompetensen kan utvecklas. I samband med projektet insamlades också goda modeller för bedömningen, bland annat i form av case-beskrivningar.

Ett av syfte med utvärderingsprojektet var att lyfta fram fungerande praxis och att ta reda på vilka utmaningarna är angående bedömningskulturen och ett annat syfte med utvärderingsprojektet var att producera information som behövs vid utveckling av bedömningskompetensen och bedömningskulturen.

Projektet genomfördes under åren 2017 och 2018. Bland utbildningsanordnarna samlade NCU i juni 2017 in bakgrundsinformation som hänförde sig till utvärderingen. Det egentliga utvärderingsmaterialet samlades in i januari–februari 2018 i skolor som valdes ut genom urval.

 

Mer information här https://oppimisenarviointi.karvi.fi/pa-svenska-in-english/

 

Publikationer:

Sammanfattning: ”Så man nu sen vet hur det går” Bedömning av lärande och kunnande inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen

 

Ytterligare information:

Päivi Kamppi, tfn 029 533 5512, fornamn.efternamn@karvi.fi
Niina Rumpu, tfn 029 5335525, fornamn.efternamn@karvi.fi

Stäng