Studerandes övergångar och smidiga studievägar

1/2018–01/2020

Utvärderingens fokus låg på hur övergångsskedena i utbildningssystemet fungerar och på utbildningens förmåga att garantera ungdomars smidiga övergångar från ett utbildningsstadium till ett annat samt systemets förmåga att stöda ungdomars val och förebygga riskerna för marginalisering.

Utvärderingens temaområden var:

 • handledning av studerande i övergångsskeden,
 • processer för ansökan och antagning till studier,
 • utbildningsanordnarnas samarbete med olika parter samt
 • utbildningens förmåga att stödja unga i val som gäller fortsatta studier och yrke.

Utvärderingens första skede 2018–2019 fokuserade på övergången efter den grundläggande utbildningen. Utvärderingen omfattade den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen. I utvärderingen av utbildningar i övergångsskedet ingick påbyggnadsundervisning efter grundskolan (tionde klassen), utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA), utbildning som förbereder för gymnasieutbildning (LUVA) och folkhögskolornas långa studielinjer inom fritt bildningsarbete.

Utvärderingsrapport och sammanfattningar

ALTERNATIV, VAL OCH NYA MÖJLIGHETER – Utvärdering av ungdomarnas studievägar och handledningen vid övergången från den grundläggande utbildningen till andra stadiet Utvärderingsrapport, på finska.

Sammanfattning på finska

Sammanfattning på svenska

Vid NCU genomförde utvärderingen av:

Goman Jani, utvärderingsråd, projektledare
Hietala Risto, specialplanerare
Johanna Kiesi, utvärderingsplanerare

Niina Rumpu, utvärderingsexpert

Medlemmar i utvärderingens expertgrupp, som deltog i planeringen och utförandet av utvärderingen:

 • Merja Hilpinen, ylitarkastaja, OKM, nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto
 • Hans Kankkonen, opinto-ohjaaja, Merenkurkun koulu, Vaasa (1.12.2018 alkaen)
 • Ismo-Olav Kjäldman, rehtori, Leppävaaran lukio, Espoo
 • Susanna Niinistö-Sivuranta, kehitysjohtaja, Helsingin yliopisto
 • Seija Nykänen, rehtori, Vaajakosken yhtenäiskoulu, Jyväskylä
 • Tytti Pantsar, toiminnanjohtaja, Suomen Kansanopistoyhdistys
 • Heikki Piilonen, opinto-ohjaaja, Oulun seudun ammattiopisto
 • Anu Raudasoja, koulutuspäällikkö, Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Mikko Siippainen, opinto-ohjaaja, Vuoreksen koulu, Tampere
 • Anna Toni, erityisasiantuntija, Työ- ja elinkeinoministeriö
 • Raimo Vuorinen, projektipäällikkö, Valtakunnallinen ohjausalan osaamiskeskus VOKES, Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos

Mer information:

Jani Goman, fornamn.efternamn@karvi.fi, tfn: 029 533 5505
Niina Rumpu, fornamn.efternamn@karvi.fi, tfn: 029 533 5525

—————————————————————————————————

Det andra skedet av utvärderingen var avsedd att fokusera på övergångarna efter andra stadiet. På grund av coronakrisen avbröts det andra skedet. Utvärderingens teman har tagits med i andra kommande utvärderingar av NCU, t.ex. i utvärderingen av gymnasiereformen och i utvärderingen av förverkligandet av individuella studievägar inom yrkesutbildningen. Mer information om de här utvärderingarna finns i Planen för utbildningsutvärderingar 2020–2023.

Stäng