A-engelska, årskurs 9

 

Utvärderingen i A-engelska genomfördes i mars-april 2021. Den första responsen gällande utvärderingsresultaten sänds till skolorna och utbildningsanordnarna i oktober-november 2021.

Projektets slutrapport blir färdig hösten 2022.

 

Beskrivning av projektet:

Utvärderingen av lärresultaten i A-engelska våren 2021 är den senare delen av en longitudinell studie. Hösten 2018 genomförde NCU en utvärdering av lärresultaten i engelska i början av årskurs 7. Nu kommer samma elever att utvärderas i slutet av den grundläggande utbildningen, dvs. i slutet av årskurs 9.

Syftet med utvärderingen är att den ska ge tillförlitlig, nationell information om hur väl målen i läroplansgrunderna (LP 2014) har uppnåtts.

Fokus ligger på elevernas språkkunskaper i de centrala innehållsområdena i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014. Områdena är förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter och förmåga att producera texter. Inom projektet kartläggs också vilka bakgrundsfaktorer som förklarar elevernas kunskaper.

Utvärderingen kommer att genomföras digitalt, med hjälp av en bärbar dator eller bordsdator. Enligt läroplansgrunderna borde språkundervisningen också utveckla elevernas multilitteracitet (LP 2014, 220). Informations- och kommunikationsteknologin erbjuder en möjlighet att genomföra utvärderingen av språkkunskaper i autentiska situationer (LP 2014, 220).

Datumen för utvärderingen våren 2021:

  • Del 1 genomförs vecka 12 (under tiden 22.3−25.3.2021)
  • Del 2 genomförs i sampelskolorna 30.3.2021. Om datumet inte passar för skolan, är 31.3.2021 ett annat alternativ.

OBS! Om utvärderingen har beställts till skolan som avgiftsbelagd tjänst, är datumen för del 2 antingen 31.3., 6.4. eller 7.4.2021. Skolan kan själv välja det bästa bland dessa. Del 1 genomförs i skolorna vecka 12 (under tiden 22.3.−25.3.2021).

Vi sänder mer information om utvärderingen till rektorerna i januari 2021.

 

Meddelande 25.2.2021:

En möjlig övergång till distansundervisning för elever i åk 7–9 i den grundläggande utbildningen den 8 mars 2021 påverkar inte NCU:s utvärdering av lärresultat i A-engelska i åk 9. Utvärderingen kommer att genomföras enligt ett tidigare överenskommet schema, men på distans vid behov. Skolorna kommer att få detaljerade instruktioner i god tid.

Webbinarier:

Publikationer:

Artikelsamling (en artikel på svenska): Taitotasoja ja suullista kielitaitoa – Näkökulmia englannin kielen oppimistulosten arvioinnin osoittamiin kehittämiskohteisiin (PDF)

Dataskydd:

Mer information:

Marita Härmälä
ledande utvärderingsexpert
tfn 029 533 5560
marita.harmala@karvi.fi

Stäng