Svenska (A- och B-lärokurs), åk 9

02/2019 – 05/2021

Utvärdering av lärresultat i A- och B-svenska i årskurs 9 våren 2020

I utvärderingen ingår också uppgifter som mäter muntliga färdigheter.

Förberedelserna för utvärderingen av lärresultat i A- och B-svenska har kommit igång. Utvärderingen genomförs digitalt via webbläsare i finskspråkiga skolor våren 2020. I enlighet med läroplansgrunderna 2014 innehåller utvärderingen uppgifter som mäter elevers förmåga att producera och förstå både muntliga och skriftliga texter på svenska.

Lärresultaten i B-svenska har senast utvärderats år 2008. Elevernas språkfärdigheter nådde då en nöjaktig nivå. Produktiv språkfärdighet (skriftlig och muntlig framställning) var klart svagare än receptiv språkfärdighet (hör- och läsförståelse). I utvärderingen av lärresultat i A-svenska våren 2013 var elevernas resultat däremot antingen goda (skriftlig framställning och läsförståelse) eller utmärkta (hörförståelse och muntlig framställning).

Utvärderingsresultaten publiceras våren 2021.

Mer information om utvärderingen:

Projektchef Marita Härmälä, tfn 029 533 5560
Utvärderingsexpert Chris Silverström, tfn 029 533 5563
E-post: förnamn.efternamn@karvi.fi

De skolor som tas ut till det nationella samplet informeras om utvärderingen hösten 2019. De utbildningsanordnare/skolor som inte ingår i samplet har möjlighet att beställa utvärderingen i B-lärokursen som avgiftsbelagd utvärderingstjänst.
Tilläggsuppgifter laura.lepola@karvi.fi

Stäng