Självvärderingsförfaranden hos anordnare av grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

12/2015–05/2017

Under våren 2016 kommer Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) att genomföra en utvärdering av självvärderings- och kvalitetsledningsförfarandena hos anordnarna av grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. Syftet med utvärderingen är att producera information om anordnarnas självvärderings- och kvalitetsledningsförfaranden, att ta reda på läget i fråga om dessa förfaranden genom att engagera anordnarna i framtagningen av utvärderingsdata och att hjälpa anordnarna att identifiera verksamhetens styrkor och utvecklingsområden. I utvärderingen deltar alla anordnare av grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. Anordnarna får också feedback på sina resultat.

Utvärderingsresultaten publiceras i en nationell utvärderingsrapport i början av år 2017. På grundval av resultaten utarbetas dessutom en plan för ett utvecklingsprojekt.

Kontaktperson vid utvärderingscentret

Elina Harjunen

tfn 029 533 5506, förnamn.efternamn@karvi.fi

Stäng