Utvärdering av verkställandet av lagen om elev- och studerandevård

03/2016–04/2018

Utvärderingen gäller effektfullheten och effektiviteten i reformen av den studerandevård som lagen om elev- och studerandevård fastställer. Vidare gäller utvärderingen även personalens tillräcklighet och tillgången på tjänsterna. Utvärderingen gäller förskoleundervisning, grundläggande utbildning, andra stadiets yrkesutbildning och gymnasieutbildning. Utvärderingen ger information om studerandevårdens tillstånd och dess effektfullhet till grund för utvecklandet av studerandevården och den utredning som riksdagen förutsätter. Resultaten används för att utveckla studerandevården och dess kvalitet på nationell och lokal nivå.

Utvärderingsmaterialet samlas in genom enkäter och intervjuer våren 2017. Det ordnas även work-shops eller utvärderingspaneler.

Mer information:

Elina Harjunen (enhetschef, allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik), tfn 029 533 5506, fornamn.efternamn@karvi.fi

Stäng