Bedömningen av lärande och kunnande inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen

04/2017–05/2019

I utvärderingsprojektet vill man undersöka hur de lagar, förordningar och normer som gäller bedömningen av lärande och kunnande, styr lärandet och undervisningen inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen. Dessutom undersöker man bedömningskulturen och de bedömningsförfaranden som kulturen avspeglar sig i. Man undersöker också lärarnas och elevernas bedömningskompetens och hur kompetensen kan utvecklas. I samband med projektet samlas också goda modeller för bedömningen in, bland annat i form av case-beskrivningar.

Ett av syfte med utvärderingsprojektet är att lyfta fram fungerande förfaranden och att ta reda på vilka utmaningarna är angående bedömningskulturen och att annat syfte med utvärderingsprojektet är att producera information som behövs vid utveckling av bedömningskompetensen och bedömningskulturen.

Projektet genomförs under åren 2017 och 2018. I juni 2017 samlades bland utbildningsanordnarna in bakgrundsinformation som hänför sig till utvärderingen, och det egentliga utvärderingsmaterialet samlades i januari–februari 2018 bland skolor som väljs ut genom urval.

Ytterligare information:

Päivi Kamppi, tfn 029 533 5512, fornamn.efternamn@karvi.fi
Niina Rumpu, tfn 029 5335525, fornamn.efternamn@karvi.fi

Stäng