Tidtabell för auditeringar av högskolor 2018-2024

 

Högskolor ombes anmäla sig till NCU:s auditering två år före giltighetstiden för kvalitetsstämpeln går ut. Högskolorna kan välja en auditering som genomförs av en nationell eller internationell auditeringsgrupp. NCU genomför auditeringar på finska, svenska och engelska. NCU genomför också auditeringar av utländska högskolor på beställning.

Högskolor som anmält sig till auditering

Tabellen uppdateras kontinuerligt.

Högskola

Platsbesök

Yrkeshögskolan Novia (internationell) hösten 2018
Jyväskylän ammattikorkeakoulu våren 2019
Kajaanin ammattikorkeakoulu hösten 2020
Jyväskylä universitet hösten 2020
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu hösten 2020
Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT (internationell) våren 2021
Vaasan ammattikorkeakoulu (internationell) våren 2021
University of Graz (internationell beställningsauditering) våren 2021
Helsingfors universitet (internationell) hösten 2021
Satakunnan ammattikorkeakoulu hösten 2021
Tampereen ammattikorkeakoulu hösten 2021
Seinäjoen ammattikorkeakoulu hösten 2021
Lapplands universitet hösten 2021
Savonia-ammattikorkeakoulu våren 2022
Laurea-ammattikorkeakoulu våren 2022
Turun ammattikorkeakoulu våren 2022
Hämeen ammattikorkeakoulu (internationell) våren 2022
Åbo Akademi (internationell) våren 2022
Metropolia Ammattikorkeakoulu (internationell) hösten 2022
Östra Finlands universitet (internationell) hösten 2022
Aalto-universitetet (internationell) våren 2023
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu (internationell) våren 2023
Centria-ammattikorkeakoulu våren 2023
Lapin ammattikorkeakoulu våren 2023
Hanken Svenska handelshögskolan (internationell) våren 2023
Försvarshögskolan våren 2023
Tammerfors universitet våren 2023
Åbo universitet (internationell) våren 2023
Arcada (internationell) hösten 2023
Polisyrkeshögskolan hösten 2023
University of Ljubljana (internationell beställningsauditering) hösten 2023
Karelia-ammattikorkeakoulu hösten 2023
Uleåborgs universitet (internationell) hösten 2023
Konstuniversitetet våren 2024
Oulun ammattikorkeakoulu våren 2024
LAB-ammattikorkeakoulu våren 2024
Humanistinen ammattikorkeakoulu våren 2024

 

 

 

För mer information och anmälan till auditering

Ledande utvärderingsexpert Mirella Nordblad, 029 533 5541, förnamn.efternamn@karvi.fi

Stäng