Tidtabell för auditeringar av högskolor 2018-2024

 

Högskolor ombes anmäla sig till NCU:s auditering två år före giltighetstiden för kvalitetsstämpeln går ut.

Högskolor som anmält sig till auditering

Tabellen uppdateras kontinuerligt.

Högskola

Platsbesök

Yrkeshögskolan Novia hösten 2018
Jyväskylän ammattikorkeakoulu våren 2019
Kajaanin ammattikorkeakoulu hösten 2020
Jyväskylä universitet hösten 2020
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK) hösten 2020
Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT våren 2021
Vaasan ammattikorkeakoulu våren 2021
University of Graz (avgiftsbelagd verksamhet) våren 2021
Helsingfors universitet hösten 2021
Satakunnan ammattikorkeakoulu hösten 2021
Tampereen ammattikorkeakoulu hösten 2021
Seinäjoen ammattikorkeakoulu hösten 2021
Lapplands universitet hösten 2021
Savonia-ammattikorkeakoulu våren 2022
Laurea-ammattikorkeakoulu våren 2022
Turun ammattikorkeakoulu våren 2022
Hämeen ammattikorkeakoulu våren 2022
University of Ljubljana (avgiftsbelagd verksamhet) våren 2022
Åbo Akademi våren 2022
Centria-ammattikorkeakoulu hösten 2022
Försvarshögskolan hösten 2022
Metropolia Ammattikorkeakoulu hösten 2022
Östra Finlands universitet hösten 2022
Aalto-universitetet hösten 2022 /
våren 2023
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu våren 2023
Hanken Svenska handelshögskolan våren 2023
Tammerfors universitet våren 2023
Polisyrkeshögskolan hösten 2023
Åbo universitet 2023

 

För mer information och anmälan till auditering

Ledande utvärderingsexpert Mirella Nordblad, 029 533 5541, förnamn.efternamn@karvi.fi

Stäng