Auditeringsregister för högskolor

 

Följande högskolor har godkänts i auditeringen

Yrkeshögskolor

Giltighetstid

Vaasan ammattikorkeakoulu 16.6.2021 – 16.6.2027
Kajaanin ammattikorkeakoulu 24.3.2021 – 24.3.2027
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) 24.2.2021 – 24.2.2027
Diakonia-ammattikorkeakoulu 16.12.2020 – 16.12.2026
Jyväskylän ammattikorkeakoulu 20.5.2019 – 20.5.2025
Yrkeshögskolan Novia 23.1.2019 – 23.1.2025
Lahden ammattikorkeakoulu 23.8.2018 – 23.8.2024
Högskolan på Åland 23.8.2018 – 23.8.2024
Humanistinen ammattikorkeakoulu 18.6.2018 – 18.6.2024
Polisyrkeshögskolan 18.4.2018 – 18.4.2024
Oulun ammattikorkeakoulu 22.3.2018 – 22.3.2024
Yrkeshögskolan Arcada 22.3.2018 – 22.3.2024
Karelia-ammattikorkeakoulu 29.1.2018 – 29.1.2024
Lapin ammattikorkeakoulu 22.8.2017 – 22.8.2023
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 16.6.2017 – 16.6.2023
Saimaan ammattikorkeakoulu 24.2.2017 – 24.2.2023
Metropolia Ammattikorkeakoulu 24.2.2017 – 24.2.2023
Centria-ammattikorkeakoulu (auditeringsprocessen pågår ) 22.9.2016 – 22.9.2022
Laurea-ammattikorkeakoulu (auditeringsprocessen pågår ) 26.8.2016 – 26.8.2022
Hämeen ammattikorkeakoulu (auditeringsprocessen pågår ) 26.8.2016 – 26.8.2022
Turun ammattikorkeakoulu (auditeringsprocessen pågår ) 12.5.2016 – 12.5.2022
Seinäjoen ammattikorkeakoulu (auditeringsprocessen pågår ) 14.4.2016 – 14.4.2022
Savonia-ammattikorkeakoulu (auditeringsprocessen pågår ) 14.4.2016 – 14.4.2022
Tampereen ammattikorkeakoulu (auditeringsprocessen pågår ) 14.3.2016 – 14.3.2022
Satakunnan ammattikorkeakoulu (auditeringsprocessen pågår ) 29.2.2016 – 1.3.2022

 

Universitet

Giltighetstid

University of Graz 25.8.2021 – 25.8.2028
Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT 16.6.2021 – 16.6.2027
Jyväskylä universitet 24.2.2021 – 24.2.2027
Konstuniversitetet 20.9.2018 – 20.9.2024
Uleåborg universitet 28.2.2018 – 28.2.2024
Åbo universitet 16.6.2017 – 16.6.2023
Östra Finlands universitet (auditeringsprocessen pågår ) 21.4.2017 – 21.4.2023
Hanken Svenska handelshögskolan 13.3.2017 – 13.3.2023
Försvarshögskolan 13.3.2017 – 13.3.2023
Aalto-universitetet 13.6.2016 – 13.6.2022
Åbo Akademi (auditeringsprocessen pågår ) 14.3.2016 – 14.3.2022
Lapplands universitet (auditeringsprocessen pågår ) 29.2.2016 – 1.3.2022
Villmanstrands tekniska universitet (auditeringsprocessen pågår ) 9.4.2015 – 9.4.2021
Tammerfors universitet 9.4.2015 – 9.4.2021
Helsingfors universitet (auditeringsprocessen pågår ) 27.2.2015 – 27.2.2021
Tammerfors tekniska universitet  25.3.2014 – 25.3.2020
Karl-Franzens-Universität Graz, Österrike (auditeringsprocessen pågår ) 27.8.2013 – 27.8.2020

 

Stäng