Auditeringsregister för högskolor

Följande högskolor har godkänts i auditeringen:

 

Yrkeshögskolor

Giltighetstid

Hämeen ammattikorkeakoulu 15.6.2022 – 15.6.2028
Laurea-ammattikorkeakoulu 15.6.2022 – 15.6.2028
Turun ammattikorkeakoulu 18.5.2022 – 18.5.2028
Savonia-ammattikorkeakoulu 16.3.2022 – 16.3.2028
Satakunnan ammattikorkeakoulu 16.3.2022 – 16.3.2028
Tampereen ammattikorkeakoulu 16.2.2022 – 16.2.2028
Seinäjoen ammattikorkeakoulu 26.1.2022 – 26.1.2028
Vaasan ammattikorkeakoulu 16.6.2021 – 16.6.2027
Kajaanin ammattikorkeakoulu 24.3.2021 – 24.3.2027
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) 24.2.2021 – 24.2.2027
Diakonia-ammattikorkeakoulu 16.12.2020 – 16.12.2026
Jyväskylän ammattikorkeakoulu 20.5.2019 – 20.5.2025
Yrkeshögskolan Novia 23.1.2019 – 23.1.2025
Lahden ammattikorkeakoulu 23.8.2018 – 23.8.2024
Högskolan på Åland 23.8.2018 – 23.8.2024
Humanistinen ammattikorkeakoulu 18.6.2018 – 18.6.2024
Polisyrkeshögskolan (auditeringsprocessen pågår) 18.4.2018 – 18.4.2024
Oulun ammattikorkeakoulu 22.3.2018 – 22.3.2024
Yrkeshögskolan Arcada (auditeringsprocessen pågår ) 22.3.2018 – 22.3.2024
Karelia-ammattikorkeakoulu 29.1.2018 – 29.1.2024
Lapin ammattikorkeakoulu (auditeringsprocessen pågår ) 22.8.2017 – 22.8.2023
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu (auditeringsprocessen pågår ) 16.6.2017 – 16.6.2023
Saimaan ammattikorkeakoulu 24.2.2017 – 24.2.2023
Metropolia Ammattikorkeakoulu (auditeringsprocessen pågår ) 24.2.2017 – 24.2.2023
Centria-ammattikorkeakoulu (auditeringsprocessen pågår ) 22.9.2016 – 22.9.2022

 

Universitet

Giltighetstid

Östra Finlands universitet 3.3.2023 – 3.3.2029
Åbo Akademi 26.8.2022 – 26.8.2028
Lapplands universitet 16.2.2022 -16.2.2028
Helsingfors universitet 26.1.2022 – 26.1.2028
University of Graz 25.8.2021 – 25.8.2028
Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT 16.6.2021 – 16.6.2027
Jyväskylä universitet 24.2.2021 – 24.2.2027
Konstuniversitetet 20.9.2018 – 20.9.2024
Uleåborg universitet (auditeringsprocessen pågår ) 28.2.2018 – 28.2.2024
Åbo universitet (auditeringsprocessen pågår ) 16.6.2017 – 16.6.2023
Hanken Svenska handelshögskolan (auditeringsprocessen pågår ) 13.3.2017 – 13.3.2023
Försvarshögskolan (auditeringsprocessen pågår ) 13.3.2017 – 13.3.2023
Aalto-universitetet (auditeringsprocessen pågår ) 13.6.2016 – 13.6.2022
Tammerfors universitet (auditeringsprocessen pågår )
Tammerfors tekniska universitet
9.4.2015 – 9.4.2021
25.3.2014 – 25.3.2020

 

Stäng