Auditering av Aalto universitetet 2023

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför en auditering av Aalto universitetet. Ett två dagar långt auditeringsbesök genomförs 25-26 Januari 2023. Auditeringsrapporten publiceras på NCU’s digitala auditeringsplattform i april 2023.

Auditeringen utförs av följande auditeringsgrupp:

  • Prorektor och professor Antoinette Perry, University College Dublin, Irland (ordförande)
  • Studerande Mia Brzakovic, University of Belgrade and Trinity College Dublin, Serbien
  • VD Mika Konu, Teknologicentret Merinova, Finland
  • Professor Geir Øien, Norwegian University of Science and Technology, Norge

Auditeringens syfte är att:

  • utvärdera om högskolans kvalitetsarbete motsvarar de europeiska principerna för kvalitetshantering
  • utvärdera om kvalitetssystemet producerar ändamålsenlig information med hänsyn till genomförande av strategin, kontinuerlig förbättring av verksamheten och om den leder till effektiva utvecklingsåtgärder
  • uppmuntra högskolor till att vara internationellt inriktade och experimenterande i sin verksamhet och att skapa en kreativ miljö i högskolan samt
  • samla öppen och transparent information om kvalitetsarbete i finländska högskolor.

I auditeringen granskas de rutiner som högskolan använder för att upprätthålla och utveckla kvaliteten i sin verksamhet.

I auditeringen ingår högskolans alla grundläggande uppgifter, dvs. utbildning, forskning/FUI-verksamhet och samverkan med samhället. Högskolans strategiska utveckling stöds av att högskolan har möjlighet att välja ett utvärderingsområde. Aalto har valt Equality, Diversity and Inclusion som ett utvärderingsområde.

Kollegialt lärande används som en metod i auditeringen. Aaltos samarbetspartner i kollegialt lärande är Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (Schweiz) med temat Equality, Diversity and Inclusion.

 I NCU:s auditeringar betonas det främjande perspektivet. Syftet med utvecklande utvär­dering är att engagera högskolans personal, de studerande och intressenter i arbetet med att identifiera styrkor, god praxis och utvecklingsområden i högskolans verksamhet. Ett vidare syfte är att hjälpa högskolorna att nå sina mål och att därigenom skapa förutsättningar för en kontinuerlig förbättring av högskolorna.

Kontaktperson för auditeringen vid NCU

Sirpa Moitus, utvärderingsråd, 029 533 5518, förnamn.efternamn@karvi.fi

 

Stäng