Auditering av Åbo Akademi 2022

 

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför en auditering av Åbo Akademi. Auditeringsbesöket till Åbo Akademi genomförs 4 – 5 maj 2022. Auditeringsrapporten publiceras på NCU’s digitala auditeringsplattform i augusti 2022.

 

Auditeringen genomförs av följande auditeringsgrupp:

  • Professor Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor Luleå tekniska universitet, Sverige (ordförande)
  • Vicehäradshövding Alexander Bargum, koncernchef, Algol Ab, Finland
  • Marie Nørvåg, kandidatstuderade i statsvetenskap, Universitetet i Agder, Norge
  • Professor Max Scheja, Stockholms universitet, Sverige.

Mirella Nordblad, ledande utvärderingsexpert, är NCU:s projektledare för utvärderingen.

 

Auditeringens syfte är att:

  • utvärdera om högskolans kvalitetsarbete motsvarar de europeiska principerna för kvalitetshantering
  • utvärdera om kvalitetssystemet producerar ändamålsenlig information med hänsyn till genomförande av strategin, kontinuerlig förbättring av verksamheten och om den leder till effektiva utvecklingsåtgärder
  • uppmuntra högskolor till att vara internationellt inriktade och experimenterande i sin verksamhet och att skapa en kreativ miljö i högskolan samt
  • samla öppen och transparent information om kvalitetsarbete i finländska högskolor.

I auditeringen granskas de rutiner som högskolan använder för att upprätthålla och utveckla kvaliteten i sin verksamhet.

I auditeringen ingår högskolans alla grundläggande uppgifter, dvs. utbildning, forskning/FUI-verksamhet och samverkan med samhället. Högskolans strategiska utveckling stöds av att högskolan har möjlighet att välja ett utvärderingsområde. Åbo Akademi har valt Arbetslivsrelevans i utbildningen.

Kollegialt lärande används som en metod i auditeringen. Åbo Akademis samarbetspartner i kollegialt lärande är Högskolan Dalarna med temat Studentrekrytering.

I NCU:s auditeringar betonas det främjande perspektivet. Syftet med utvecklande utvär­dering är att engagera högskolans personal, de studerande och intressenter i arbetet med att identifiera styrkor, god praxis och utvecklingsområden i högskolans verksamhet. Ett vidare syfte är att hjälpa högskolorna att nå sina mål och att därigenom skapa förutsättningar för en kontinuerlig förbättring av högskolorna.

 

Kontaktperson för auditeringen vid NCU

Mirella Nordblad, ledande utvärderingsexpert, 029 533 5541, förnamn.efternamn@karvi.fi

Stäng