Auditering av Försvarshögskolan 2023

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför en auditering av Försvarshögskolan. Ett två dagar långt auditeringsbesök genomförs 22–23 mars 2023. Auditeringsrapporten publiceras på NCU:s digitala auditeringsplattform i juni 2023.

Auditeringen utförs av följande auditeringsgrupp:

  • prorektor Hanna Snellman, Helsingfors universitet
  • universitetslektor Vesa Korhonen, Tammerfors universitet
  • direktör Mari Pantsar, Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
  • studerande Akseli Tiitta, Åbo universitet.

Auditeringens syfte är att:

  • utvärdera om högskolans kvalitetsarbete motsvarar de europeiska principerna för kvalitetshantering
  • utvärdera om kvalitetssystemet producerar ändamålsenlig information med hänsyn till genomförande av strategin, kontinuerlig förbättring av verksamheten och om den leder till effektiva utvecklingsåtgärder
  • uppmuntra högskolor till att vara internationellt inriktade och experimenterande i sin verksamhet och att skapa en kreativ miljö i högskolan samt
  • samla öppen och transparent information om kvalitetsarbete i finländska högskolor.

I auditeringen granskas de rutiner som högskolan använder för att upprätthålla och utveckla kvaliteten i sin verksamhet.

I auditeringen ingår högskolans alla grundläggande uppgifter, dvs. utbildning, forskning och samverkan med samhället. Högskolans strategiska utveckling stöds av att högskolan har möjlighet att välja ett utvärderingsområde. Försvarshögskolan har valt Samhällsansvar och hållbar utveckling som ett utvärderingsområde.

Kollegialt lärande används som en metod i auditeringen. Försvarshögskolans samarbetspartner i kollegialt lärande är Framtidsforskningscentrum (Åbo universitet) med temat Betydelsen av tvärvetenskaplighet för organisationens verksamhet.

I NCU:s auditeringar betonas det främjande perspektivet. Syftet med utvecklande utvär­dering är att engagera högskolans personal, de studerande och intressenter i arbetet med att identifiera styrkor, god praxis och utvecklingsområden i högskolans verksamhet. Ett vidare syfte är att hjälpa högskolorna att nå sina mål och att därigenom skapa förutsättningar för en kontinuerlig förbättring av högskolorna.

 

Kontaktperson för auditeringen vid NCU

Mira Huusko, utvärderingsexpert, 029 533 5565, förnamn.efternamn@karvi.fi

Stäng