Auditering av Universitetet i Graz 2021

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomförde en auditering av Universitetet i Graz, Österrike 2020-2021. Universitetet i Graz fick godkänt i auditeringen.

Auditeringsgrupp

  • Professor Ellen Hazelkorn, BH Associates education consultants (ordförande)
  • Prorektor Stéphane Berthet, Universitetet i Geneve
  • Biträdande professor Crina Damşa, Universitetet i Oslo
  • Forskningsassistent, doktorandstuderande Vitus Püttmann, Universitetet i Hannover
  • Projektledare Aleksandra Sjöstrand, Universitets- och högskolerådet.

Auditeringens pressmeddelande på engelska och finska

 

Rapporten

Hazelkorn, E., Berthet, S., Damsa, C., Püttmann, V., Sjöstrand, A. & Nordblad, M. (2021). Audit of the University of Graz. Finnish Education Evaluation Centre. Publications: 21.  https://karvi.fi/en/publication/audit-of-the-university-of-graz-2

Mer information om auditeringen

Mirella Nordblad, ledande utvärderingsexpert, 029 533 5541, förnamn.efternamn@karvi.fi

 

 

Stäng