Auditering av Universitetet i Graz

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför en auditering av Universitetet i Graz, Österrike. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs 3–5 november 2020.

Auditeringen utförs av följande auditeringsgrupp:

  • Professor Ellen Hazelkorn, BH Associates education consultants (ordförande)
  • Prorektor Stéphane Berthet, Universitetet i Geneve
  • Biträdande professor Crina Damşa, Universitetet i Oslo
  • Forskningsassistent, doktorandstuderande Vitus Püttmann, Universitetet i Hannover
  • Projektledare Aleksandra Sjöstrand, Universitets- och högskolerådet.

Auditeringens syfte är att:

  • utvärdera om högskolans kvalitetsarbete motsvarar de europeiska principerna för kvalitetshantering
  • utvärdera om kvalitetssystemet producerar ändamålsenlig information med hänsyn till genomförande av strategin, kontinuerlig förbättring av verksamheten och om den leder till effektiva utvecklingsåtgärder
  • uppmuntra högskolor till att vara internationellt inriktade och experimenterande i sin verksamhet och att skapa en kreativ miljö i högskolan.

I auditeringen granskas de rutiner som högskolan använder för att upprätthålla och utveckla kvaliteten i sin verksamhet.

I auditeringen ingår högskolans alla grundläggande uppgifter, dvs. utbildning, forskning/FUI-verksamhet och samverkan med samhället. Högskolans strategiska utveckling stöds av att högskolan har möjlighet att välja ett utvärderingsområde. Universitetet i Graz har valt Likabehandling och mångfald som ett utvärderingsområde.

Kollegialt lärande används som en metod i auditeringen. Universitetets samarbetspartner i kollegialt lärande är Universitetet i Leipzig.

I NCU:s auditeringar betonas det främjande perspektivet. Syftet med utvecklande utvär­dering är att engagera högskolans personal, de studerande och intressenter i arbetet med att identifiera styrkor, god praxis och utvecklingsområden i högskolans verksamhet. Ett vidare syfte är att hjälpa högskolorna att nå sina mål och att därigenom skapa förutsättningar för en kontinuerlig förbättring av högskolorna.

Kontaktperson för auditeringen vid NCU

Mirella Nordblad, ledande utvärderingsexpert, 029 533 5541, förnamn.efternamn@karvi.fi

 

 

Stäng