Auditering av Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 2023

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför en auditering av Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Ett två dagar långt auditeringsbesök genomförs 14–15 Februari 2023. Auditeringsrapporten publiceras på NCU’s digitala auditeringsplattform i April-Maj 2023.

Auditeringen utförs av följande auditeringsgrupp:

  • Professor Dr. Karim Khakzar, rektor, Fulda University of Applied Sciences (ordförande)
  • Professor Dr. Henrik Dindas, FOM University of Applied Sciences
  • Studerande Hilal Karaoğlan, Boğazici University
  • Arbetsmarknadsdirektör Hanne Salonen, Bildningsarbetsgivarna.

Auditeringens syfte är att:

  • utvärdera om högskolans kvalitetsarbete motsvarar de europeiska principerna för kvalitetshantering
  • utvärdera om kvalitetssystemet producerar ändamålsenlig information med hänsyn till genomförande av strategin, kontinuerlig förbättring av verksamheten och om den leder till effektiva utvecklingsåtgärder
  • uppmuntra högskolor till att vara internationellt inriktade och experimenterande i sin verksamhet och att skapa en kreativ miljö i högskolan samt
  • samla öppen och transparent information om kvalitetsarbete i finländska högskolor.

I auditeringen granskas de rutiner som högskolan använder för att upprätthålla och utveckla kvaliteten i sin verksamhet.

I auditeringen ingår högskolans alla grundläggande uppgifter, dvs. utbildning, forskning/FUI-verksamhet och samverkan med samhället. Högskolans strategiska utveckling stöds av att högskolan har möjlighet att välja ett utvärderingsområde. Haaga-Helia har valt Work & Study -model som ett utvärderingsområde. Kollegialt lärande används som en metod i auditeringen.

I NCU:s auditeringar betonas det främjande perspektivet. Syftet med utvecklande utvär­dering är att engagera högskolans personal, de studerande och intressenter i arbetet med att identifiera styrkor, god praxis och utvecklingsområden i högskolans verksamhet. Ett vidare syfte är att hjälpa högskolorna att nå sina mål och att därigenom skapa förutsättningar för en kontinuerlig förbättring av högskolorna.

 

Kontaktperson för auditeringen vid NCU

Hanna Väätäinen, utvärderingsexpert, 029 533 5568, förnamn.efternamn@karvi.fi

 

Stäng