Auditering av Hämeen ammattikorkeakoulu 2022

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför en auditering av Hämeen ammattikorkeakoulu. Ett två dagar långt auditeringsbesök genomförs 5-6 april 2022. Auditeringsrapporten publiceras på NCU’s digitala auditeringsplattform i juni 2022.

Auditeringen utförs av följande auditeringsgrupp:

  • emer.prof. Eva Werner, Österrike (ordförande)
  • prof. Henrik, FOM University of Applied Sciences, Tyska
  • student Mia Brzakovic, Trinity College Dublin, Irland
  • PhD, Ledande utvärderingsexpert Kaisa Lähteenmäki, MDI Ltd., Finland

Auditeringens syfte är att:

  • utvärdera om högskolans kvalitetsarbete motsvarar de europeiska principerna för kvalitetshantering
  • utvärdera om kvalitetssystemet producerar ändamålsenlig information med hänsyn till genomförande av strategin, kontinuerlig förbättring av verksamheten och om den leder till effektiva utvecklingsåtgärder
  • uppmuntra högskolor till att vara internationellt inriktade och experimenterande i sin verksamhet och att skapa en kreativ miljö i högskolan samt
  • samla öppen och transparent information om kvalitetsarbete i finländska högskolor.

I auditeringen granskas de rutiner som högskolan använder för att upprätthålla och utveckla kvaliteten i sin verksamhet.

I auditeringen ingår högskolans alla grundläggande uppgifter, dvs. utbildning, forskning/FUI-verksamhet och samverkan med samhället. Högskolans strategiska utveckling stöds av att högskolan har möjlighet att välja ett utvärderingsområde. HAMK har valt Design Factory som ett utvärderingsområde. Kollegialt lärande används som en metod i auditeringen.

I NCU:s auditeringar betonas det främjande perspektivet. Syftet med utvecklande utvär­dering är att engagera högskolans personal, de studerande och intressenter i arbetet med att identifiera styrkor, god praxis och utvecklingsområden i högskolans verksamhet. Ett vidare syfte är att hjälpa högskolorna att nå sina mål och att därigenom skapa förutsättningar för en kontinuerlig förbättring av högskolorna.

Kontaktperson för auditeringen vid NCU

Marja-Liisa Saarilammi, Utvärdeningsråd 029 533 5528, förnamn.efternamn@karvi.fi

Stäng