Auditering av Hanken Svenska handelshögskolan 2023

 

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför en auditering av Hanken Svenska handelshögskolan. Ett två dagar långt auditeringsbesök genomförs 7–8 mars 2023. Auditeringsrapporten publiceras på NCU:s digitala auditeringsplattform i juni 2023.

 

Auditeringen utförs av följande auditeringsgrupp:

  • Oliver Vettori (PhD) dekan, ackreditering & kvalitetshantering och direktör, programledning & undervisnings- och lärandestöd, WU Vienna (ordförande)
  • Crina Damşa (PhD) biträdande professor, Universitetet i Oslo
  • Hanna Maula (DSc) direktör, kommunikation och brand, UPM-Kymmene
  • Alexander Myers, doktorand, Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT.

 

Auditeringens syfte är att:

  • utvärdera om högskolans kvalitetsarbete motsvarar de europeiska principerna för kvalitetshantering
  • utvärdera om kvalitetssystemet producerar ändamålsenlig information med hänsyn till genomförande av strategin, kontinuerlig förbättring av verksamheten och om den leder till effektiva utvecklingsåtgärder
  • uppmuntra högskolor till att vara internationellt inriktade och experimenterande i sin verksamhet och att skapa en kreativ miljö i högskolan samt
  • samla öppen och transparent information om kvalitetsarbete i finländska högskolor.

 

I auditeringen granskas de rutiner som högskolan använder för att upprätthålla och utveckla kvaliteten i sin verksamhet.

I auditeringen ingår högskolans alla grundläggande uppgifter, dvs. utbildning, forskning/FUI-verksamhet och samverkan med samhället. Högskolans strategiska utveckling stöds av att högskolan har möjlighet att välja ett utvärderingsområde. Hankens har valt Rekrytering och integrering av internationella studerande med fokus på Hanken International Talent (HIT) som ett utvärderingsområde i auditeringen.

Kollegialt lärande används som en metod i auditeringen. Hankens samarbetspartner i kollegialt lärande är BI Norwegian Business School (Learning Center) med temat Support for digital pedagogy (Hanken Teaching lab).

I NCU:s auditeringar betonas det främjande perspektivet. Syftet med utvecklande utvär­dering är att engagera högskolans personal, de studerande och intressenter i arbetet med att identifiera styrkor, god praxis och utvecklingsområden i högskolans verksamhet. Ett vidare syfte är att hjälpa högskolorna att nå sina mål och att därigenom skapa förutsättningar för en kontinuerlig förbättring av högskolorna.

 

Kontaktperson för auditeringen vid NCU

Mirella Nordblad, projektledare, +358 29 533 5541, mirella.nordblad(at)karvi.fi

Stäng