Auditering av Helsingfors universitet

 

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför en auditering av Helsingfors universitet. Ett tre dagar långt auditeringsbesök genomförs 26–28 oktober 2021. Auditeringsrapporten publiceras på NCU’s digitala auditeringsplattform i februari 2022.

Auditeringen utförs av följande auditeringsgrupp:

  • Professor Bernard Coulie, UCLouvain (ordförande)
  • Professor Klara Bolander Laksov, Stockholms universitet
  • Petri Heinonen, Senior Specialist, UPM
  • Professor Petri Suomala, Aalto-universitet
  • Signe Tolstrup Mathiasen, studerade, Lund universitet

Auditeringens syfte är att:

  • utvärdera om högskolans kvalitetsarbete motsvarar de europeiska principerna för kvalitetshantering
  • utvärdera om kvalitetssystemet producerar ändamålsenlig information med hänsyn till genomförande av strategin, kontinuerlig förbättring av verksamheten och om den leder till effektiva utvecklingsåtgärder
  • uppmuntra högskolor till att vara internationellt inriktade och experimenterande i sin verksamhet och att skapa en kreativ miljö i högskolan samt
  • samla öppen och transparent information om kvalitetsarbete i finländska högskolor.

I auditeringen granskas de rutiner som högskolan använder för att upprätthålla och utveckla kvaliteten i sin verksamhet.

I auditeringen ingår högskolans alla grundläggande uppgifter, dvs. utbildning, forskning/FUI-verksamhet och samverkan med samhället. Högskolans strategiska utveckling stöds av att högskolan har möjlighet att välja ett utvärderingsområde. Helsingfors universitet har valt Internationella magisterprograms konceptet som ett utvärderingsområde.

Kollegialt lärande används som en metod i auditeringen. Helsingfors universitets samarbetspartner i kollegialt lärande är University of Edinburgh med temat Studerandes och personalens välmående.

I NCU:s auditeringar betonas det främjande perspektivet. Syftet med utvecklande utvär­dering är att engagera högskolans personal, de studerande och intressenter i arbetet med att identifiera styrkor, god praxis och utvecklingsområden i högskolans verksamhet. Ett vidare syfte är att hjälpa högskolorna att nå sina mål och att därigenom skapa förutsättningar för en kontinuerlig förbättring av högskolorna.

 

Kontaktperson för auditeringen vid NCU

Mirella Nordblad, ledande utvärderingsexpert, 029 533 5541, förnamn.efternamn@karvi.fi

Stäng