Auditering av Lapplands universitet

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför en auditering av Lapplands universitet. Ett två dagar långt auditeringsbesök genomförs 1–2 december 2021. Auditeringsrapporten publiceras på NCU’s digitala auditeringsplattform i februari 2022.

Auditeringen utförs av följande auditeringsgrupp:

  • Tapio Määttä, akademisk rektor, Östra Finlands universitet (auditeringsgruppens ordförande)
  • Liisa Postareff, ledande överlärare, forskare, Hämeen ammattikorkeakoulu
  • Timo Lappi, direktör, Turism- och Restaurangförbundet MaRa
  • Elisa Rauma, studerande, Aalto-universitetet.

Auditeringens syfte är att:

  • utvärdera om högskolans kvalitetsarbete motsvarar de europeiska principerna för kvalitetshantering
  • utvärdera om kvalitetssystemet producerar ändamålsenlig information med hänsyn till genomförande av strategin, kontinuerlig förbättring av verksamheten och om den leder till effektiva utvecklingsåtgärder
  • uppmuntra högskolor till att vara internationellt inriktade och experimenterande i sin verksamhet och att skapa en kreativ miljö i högskolan samt
  • samla öppen och transparent information om kvalitetsarbete i finländska högskolor.

I auditeringen granskas de rutiner som högskolan använder för att upprätthålla och utveckla kvaliteten i sin verksamhet.

I auditeringen ingår högskolans alla grundläggande uppgifter, dvs. utbildning, forskning/FUI-verksamhet och samverkan med samhället. Högskolans strategiska utveckling stöds av att högskolan har möjlighet att välja ett utvärderingsområde. Lapplands universitet har valt projekt- och forskningssamarbetets integrering i utbildningsprogrammet i bildkonstfostran som ett utvärderinsområde.

Kollegialt lärande används som en metod i auditeringen. Lapplands universitets samarbetspartner i kollegialt lärande är Helsingfors universitet med temat studeranderesponssystem.

I NCU:s auditeringar betonas det främjande perspektivet. Syftet med utvecklande utvär­dering är att engagera högskolans personal, de studerande och intressenter i arbetet med att identifiera styrkor, god praxis och utvecklingsområden i högskolans verksamhet. Ett vidare syfte är att hjälpa högskolorna att nå sina mål och att därigenom skapa förutsättningar för en kontinuerlig förbättring av högskolorna.

Kontaktperson för auditeringen vid NCU

Mira Huusko, utvärderingsexpert, 029 533 5565, förnamn.efternamn@karvi.fi

Stäng