Auditering av Metropolia Ammattikorkeakoulu 2022

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför en auditering av Häme yrkehögskola. Ett två dagar långt auditeringsbesök genomförs 23-24 november 2022. Auditeringsrapporten publiceras på NCU’s digitala auditeringsplattform i februari 2023.

Auditeringen utförs av följande internationell auditeringsgrupp:

  • Rector, Professor Andreas Breinbauer, Fachhochshule des BFI Wien, Austria (chair)
  • M. Sc, Strategic advisor Birgit Kraus TU Darmstadt, Germany
  • M. Sc, eMBA, pensioner Ilkka Pollari, Finland
  • Student Mari Ruadze, Ilia State University of Georgia, Georgia.

Auditeringens syfte är att:

  • utvärdera om högskolans kvalitetsarbete motsvarar de europeiska principerna för kvalitetshantering
  • utvärdera om kvalitetssystemet producerar ändamålsenlig information med hänsyn till genomförande av strategin, kontinuerlig förbättring av verksamheten och om den leder till effektiva utvecklingsåtgärder
  • uppmuntra högskolor till att vara internationellt inriktade och experimenterande i sin verksamhet och att skapa en kreativ miljö i högskolan samt
  • samla öppen och transparent information om kvalitetsarbete i finländska högskolor.

I auditeringen granskas de rutiner som högskolan använder för att upprätthålla och utveckla kvaliteten i sin verksamhet.

I auditeringen ingår högskolans alla grundläggande uppgifter, dvs. utbildning, forskning/FUI-verksamhet och samverkan med samhället. Högskolans strategiska utveckling stöds av att högskolan har möjlighet att välja ett utvärderingsområde. Metropolia Ammattikorkeakoulu har valt valt Innovationshubb från ett FUI-perspektiv som ett utvärderingsområde. Kollegialt lärande används som en metod i auditeringen. Högskolans partner är Hogeschool van Amsterdam.

I NCU:s auditeringar betonas det främjande perspektivet. Syftet med utvecklande utvär­dering är att engagera högskolans personal, de studerande och intressenter i arbetet med att identifiera styrkor, god praxis och utvecklingsområden i högskolans verksamhet. Ett vidare syfte är att hjälpa högskolorna att nå sina mål och att därigenom skapa förutsättningar för en kontinuerlig förbättring av högskolorna.

Kontaktperson för auditeringen vid NCU

Marja-Liisa Saarilammi, Utvärdeningsråd 029 533 5528, förnamn.efternamn@karvi.fi

 

Stäng