Auditering av Seinäjoen ammattikorkeakolu (SeAMK)

 

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför en auditering av Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Ett två dagar långt auditeringsbesök genomförs 16–17 november 2021. Auditeringsrapporten publiceras på NCU’s digitala auditeringsplattform i januari 2022.

Auditeringen utförs av följande auditeringsgrupp:

  • Docent Asta Wahlgrén, (ordförande)
  • Överlärare Tomi Guttorm, Oulun ammattikorkeakoulu
  • Studerande Emma Kokkonen, LAB-ammattikorkeakoulu
  • Digi- och utbildningschef Joonas Mikkilä, Företagarna i Finland

Auditeringens syfte är att:

  • utvärdera om högskolans kvalitetsarbete motsvarar de europeiska principerna för kvalitetshantering
  • utvärdera om kvalitetssystemet producerar ändamålsenlig information med hänsyn till genomförande av strategin, kontinuerlig förbättring av verksamheten och om den leder till effektiva utvecklingsåtgärder
  • uppmuntra högskolor till att vara internationellt inriktade och experimenterande i sin verksamhet och att skapa en kreativ miljö i högskolan samt
  • samla öppen och transparent information om kvalitetsarbete i finländska högskolor.

I auditeringen granskas de rutiner som högskolan använder för att upprätthålla och utveckla kvaliteten i sin verksamhet.

I auditeringen ingår högskolans alla grundläggande uppgifter, dvs. utbildning, forskning/FUI-verksamhet och samverkan med samhället. Högskolans strategiska utveckling stöds av att högskolan har möjlighet att välja ett utvärderingsområde. SeAMK har valt Planering, organisering och utveckling av kontinuerligt lärande som ett utvärderingsområde. Kollegialt lärande används som en metod i auditeringen.

I NCU:s auditeringar betonas det främjande perspektivet. Syftet med utvecklande utvär­dering är att engagera högskolans personal, de studerande och intressenter i arbetet med att identifiera styrkor, god praxis och utvecklingsområden i högskolans verksamhet. Ett vidare syfte är att hjälpa högskolorna att nå sina mål och att därigenom skapa förutsättningar för en kontinuerlig förbättring av högskolorna.

 

Kontaktperson för auditeringen vid NCU

Hanna Väätäinen, utvärderingsexpert, 029 533 5568, förnamn.efternamn@karvi.fi

Stäng