Auditering av Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför en auditering av Tampereen ammattikorkeakoulu. Ett två dagar långt auditeringsbesök genomförs 24–25 november 2021. Auditeringsrapporten publiceras på NCU’s digitala auditeringsplattform i mars 2022.

Auditeringen utförs av följande auditeringsgrupp:

  • Rektor Turo Kilpeläinen, LAB UAS (ordförande)
  • Direktör Hannele Keränen, Lapland UAS
  • Direktör, kompetens Leena Pöntynen, Technology Finland
  • Opiskelija Paavo Sormunen, VAMOK, Vasa yrkeshögskolan

Auditeringens syfte är att:

  • utvärdera om högskolans kvalitetsarbete motsvarar de europeiska principerna för kvalitetshantering
  • utvärdera om kvalitetssystemet producerar ändamålsenlig information med hänsyn till genomförande av strategin, kontinuerlig förbättring av verksamheten och om den leder till effektiva utvecklingsåtgärder
  • uppmuntra högskolor till att vara internationellt inriktade och experimenterande i sin verksamhet och att skapa en kreativ miljö i högskolan samt
  • samla öppen och transparent information om kvalitetsarbete i finländska högskolor.

I auditeringen granskas de rutiner som högskolan använder för att upprätthålla och utveckla kvaliteten i sin verksamhet.

I auditeringen ingår högskolans alla grundläggande uppgifter, dvs. utbildning, forskning/FUI-verksamhet och samverkan med samhället. Högskolans strategiska utveckling stöds av att högskolan har möjlighet att välja ett utvärderingsområde. TAMK har valt Högskolesamfundets gemensamma service som ett utvärderingsområde.

Kollegialt lärande används som en metod i auditeringen. Tampereen ammattikorkeakoulus samarbetspartner i kollegialt lärande är Hanze University of Applied Sciences med temat Systematiska förfaranden för kvalitetshantering föt att säkerställa och utveckla verksamhetens genomslag i samhället.

I NCU:s auditeringar betonas det främjande perspektivet. Syftet med utvecklande utvär­dering är att engagera högskolans personal, de studerande och intressenter i arbetet med att identifiera styrkor, god praxis och utvecklingsområden i högskolans verksamhet. Ett vidare syfte är att hjälpa högskolorna att nå sina mål och att därigenom skapa förutsättningar för en kontinuerlig förbättring av högskolorna.

Kontaktperson för auditeringen vid NCU

Karl Holm, utvärderingsråd, +358 29 533 5509, förnamn.efternamn@karvi.fi

Stäng