Auditeringsregister

NCU_blue_auditerad

 

 

Auditerade högskolor                                                              

Yrkeshögskolor

Giltighetstid

Karelia-ammattikorkeakoulu 29.1.2018-29.1.2024
Lapin ammattikorkeakoulu 22.8.2017-22.8.2023
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu 16.6.2017-16.6.2023
Saimaan ammattikorkeakoulu 24.2.2017-24.2.2023
Metropolia Ammattikorkeakoulu 24.2.2017-24.2.2023
Centria-ammattikorkeakoulu 22.9.2016-22.9.2022
Laurea-ammattikorkeakoulu 26.8.2016-26.8.2022
Hämeen ammattikorkeakoulu 26.8.2016-26.8.2022
Åbo yrkeshögskola 12.5.2016-12.5.2022
Seinäjoen ammattikorkeakoulu 14.4.2016 – 14.4.2022
Savonia-ammattikorkeakoulu 14.4.2016 – 14.4.2022
Tampereen ammattikorkeakoulu 14.3.2016 – 14.3.2022
Satakunnan ammattikorkeakoulu 29.2.2016 – 1.3.2022
Vasa yrkeshögskola 20.3.2015 – 20.3.2021
Kajaanin ammattikorkeakoulu 20.3.2015 – 20.3.2021
Jyväskylän ammattikorkeakoulu 27.3.2013-27.3.2019
Mikkelin ammattikorkeakoulu 21.2.2013-21.2.2019
Kymmenedalens yrkeshögskola 27.8.2012-27.8.2018
Högskolan på Åland (auditeringsprocessen pågår) 14.6.2012-14.6.2018
Yrkeshögskolan Novia (auditeringsprocessen pågår) 24.5.2012-24.5.2018
Uleåborgs yrkeshögskola (auditeringsprocessen pågår)  28.3.2012-28.3.2018
Polisyrkeshögskolan (auditeringsprocessen pågår) 29.2.2012-28.2.2018
Humanistinen ammattikorkeakoulu (auditeringsprocessen pågår) 22.8.2011-22.8.2017
Yrkeshögskolan Arcada (auditeringsprocessen pågår) 14.6.2011-14.6.2017

 

Universitet

Giltighetstid

Åbo universitet 16.6.2017-16.6.2023
Östra Finlands universitet 21.4.2017 – 21.4.2023
Hanken Svenska handelshögskolan 13.3.2017-13.3.2023
Försvarshögskolan 13.3.2017-13.3.2023
Aalto-universitetet 13.6.2016 – 13.6.2022
Åbo Akademi 14.3.2016 – 14.3.2022
Lapplands universitet 29.2.2016 – 1.3.2022
Jyväskylä universitet 11.5.2015 – 11.5.2021
Villmanstrands tekniska universitet 9.4.2015 – 9.4.2021
Tammerfors universitet 9.4.2015 – 9.4.2021
Helsingfors universitet 27.2.2015 – 27.2.2021
Tammerfors tekniska universitet  25.3.2014 – 25.3.2020
Karl-Franzens-Universität Graz, Österrike 27.8.2013 – 27.8.2020
Konstuniversitetets Sibelius-Akademi (auditeringsprocessen pågår) 27.3.2013 – 27.3.2019
Vasa universitet 29.2.2012 – 28.2.2018
Konstuniversitetets teaterhögskola (auditeringsprocessen pågår) 24.3.2010 – 24.3.2016
Uleåborg universitet (auditeringsprocessen pågår) 24.3.2010 – 24.3.2016