Auditeringsregister för högskolor

NCU_blue_auditerad

 

 

Auditerade högskolor                                                              

Yrkeshögskolor

Giltighetstid

Jyväskylän ammattikorkeakoulu 20.5.2019-20.5.2025
Yrkeshögskolan Novia 23.1.2019-23.1.2025
Lahden ammattikorkeakoulu 23.8.2018-23.8.2024
Högskolan på Åland 23.8.2018-23.8.2024
Humanistinen ammattikorkeakoulu 18.6.2018-18.6.2024
Polisyrkeshögskolan 18.4.2018-18.4.2024
Oulun ammattikorkeakoulu 22.3.2018-22.3.2024
Yrkeshögskolan Arcada 22.3.2018-22.3.2024
Karelia-ammattikorkeakoulu 29.1.2018-29.1.2024
Lapin ammattikorkeakoulu 22.8.2017-22.8.2023
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 16.6.2017-16.6.2023
Saimaan ammattikorkeakoulu 24.2.2017-24.2.2023
Metropolia Ammattikorkeakoulu 24.2.2017-24.2.2023
Centria-ammattikorkeakoulu 22.9.2016-22.9.2022
Laurea-ammattikorkeakoulu (auditeringsprocessen pågår ) 26.8.2016-26.8.2022
Hämeen ammattikorkeakoulu 26.8.2016-26.8.2022
Turun ammattikorkeakoulu 12.5.2016-12.5.2022
Seinäjoen ammattikorkeakoulu (auditeringsprocessen pågår ) 14.4.2016 – 14.4.2022
Savonia-ammattikorkeakoulu 14.4.2016 – 14.4.2022
Tampereen ammattikorkeakoulu 14.3.2016 – 14.3.2022
Satakunnan ammattikorkeakoulu 29.2.2016 – 1.3.2022
Vaasan ammattikorkeakoulu (auditeringsprocessen pågår ) 20.3.2015 – 20.3.2021
Kajaanin ammattikorkeakoulu (auditeringsprocessen pågår ) 20.3.2015 – 20.3.2021
Mikkelin ammattikorkeakoulu (auditeringsprocessen pågår ) 21.2.2013-21.2.2019
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu (auditeringsprocessen pågår ) 27.8.2012-27.8.2018
Diakonia-ammattikorkeakoulu (omauditeringsprocessen pågår)

 

Universitet

Giltighetstid

Konstuniversitetet 20.9.2018 – 20.9.2024
Uleåborg universitet 28.2.2018 – 28.2.2024
Åbo universitet 16.6.2017-16.6.2023
Östra Finlands universitet 21.4.2017 – 21.4.2023
Hanken Svenska handelshögskolan 13.3.2017-13.3.2023
Försvarshögskolan 13.3.2017-13.3.2023
Aalto-universitetet 13.6.2016 – 13.6.2022
Åbo Akademi 14.3.2016 – 14.3.2022
Lapplands universitet (auditeringsprocessen pågår ) 29.2.2016 – 1.3.2022
Jyväskylä universitet (auditeringsprocessen pågår ) 11.5.2015 – 11.5.2021
Villmanstrands tekniska universitet (auditeringsprocessen pågår ) 9.4.2015 – 9.4.2021
Tammerfors universitet 9.4.2015 – 9.4.2021
Helsingfors universitet (auditeringsprocessen pågår ) 27.2.2015 – 27.2.2021
Tammerfors tekniska universitet  25.3.2014 – 25.3.2020
Karl-Franzens-Universität Graz, Österrike (auditeringsprocessen pågår ) 27.8.2013 – 27.8.2020

 

Stäng