Besvärsförfarande för auditeringar

 

En högskola som har deltagit NCU:s auditering eller omauditering kan lämna en begäran om ny behandling av auditeringens resultat. Syftet med besvärsförfarandet är att trygga ett rättvist bemötande av högskolorna som deltar i auditeringarna och att säkerställa att sektionen för utvärdering av högskolorna fattar jämlika beslut om auditeringens resultat. Förfarandet motsvarar de gemensamt överenskomna europeiska riktlinjerna för utvärderingsaktörernas kvalitetssäkring.

 

Förfarandet gäller auditeringar där man har tillämpat NCU:s auditeringshandbok (Auditeringshandbok för högskolorna 2018–2024 (2017). Nationella centret för utbildningsutvärdering. Publikationer 20).

Begäran kan gälla följande auditeringsresultat som sektionen för utvärdering av högskolorna har fattat beslut om:

1) högskolan godkänns inte i auditeringen och den ska genomgå en omauditering, eller
2) högskolan godkänns inte i omauditeringen.

Begäran kan grunda sig på motiveringen att auditeringen inte har genomförts enligt auditeringshandboken och att den ifrågasätter det rättvisa eller jämlika bemötandet av högskolorna.

De beslut som sektionen för utvärdering av högskolorna fattar om auditeringarnas resultat är till karaktären expertutlåtanden. De är inga administrativa beslut och det är inte möjligt att överklaga dem i enlighet med förvaltningsprocesslagen.

Förfarandet är i kraft till slutet av 2024.

Förfarande för ny behandling av auditeringens resultat 2019-2024

En expertgrupp för besvärsförfarandet tillsätts av utvärderingsrådet under hösten 2019.

 

Mer information om förfarandet ges av

Mirella Nordblad

tfn 029 533 5541, förnamn.efternamn@karvi.fi

Stäng