Högskolor belönade med Excellence-kvalitetsstämpel

NCUs Excellence logo.

Excellence-kvalitetsstämpeln är ett erkännande för högskolor för ett exceptionellt högklassigt utvecklingsarbete. En belönad högskola har visat sig vara en innovativ föregångare, utvecklar sin verksamhet långsiktigt och har en verksamhetskultur som bygger på delaktighet.

Excellence-kvalitetsstämpeln kan på beslut av högskolornas utvärderingssektion beviljas de högskolor som av auditeringsgruppen har fått omdömet utmärkt för minst ett av sammanlagt tre utvärderingsområden (En kompetensskapande högskola, En nyskapande högskola med genomslagskraft och En utvecklingsorienterad och välmående högskola).

Förfarande för beviljandet av excellence-kvalitetsstämpel

Excellence-kvalitetsstämpeln gäller under den tid som NCU:s kvalitetsstämpel för auditeringen är i kraft. Erkännandet delades ut för första gången våren 2021.

 Högskolor belönade med Excellence-kvalitetsstämpel

Högskolorna Utmärkta utvärderingsområden Giltighetstid
Jyväskylän ammattikorkeakoulun logo En utvecklingsorienterad och välmående högskola 19.5.2021–20.5.2025

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK)

 

En nyskapande högskola med genomslagskra

En utvecklingsorienterad och välmående högskola

18.5.2022-26.1.2028

Stäng