Extern utvärdering 2016

I januari 2017 fick NCU godkänt i den externa utvärderingen som genomfördes av European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) och förnyade sitt medlemskap i  ENQA och European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR).

NCU:s verksamhet inom högre utbildning utvärderades 2016 av en expertgrupp tillsatt av ENQA. I denna utvärdering gav NCU belägg för att dess utvärderingsverksamhet inom högre utbildning överenstämmer med de europeiska principerna och riktlinjerna om högskolornas kvalitetshantering (European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, ESG 2015).

ENQAs expertgrupp:

Ördförande – Tia Loukkola, EUA, Belgien

Sekreterare– Tue Vinther-Joergensen, EVA, Danmark

Milan Pol – representant för högskolor, Czech Republic

Beate Treml – studeranderepresentant, Austria

Maria Kelo – representant för ENQA, Belgium

 

Rapporten: ENQA AGENCY REVIEW: FINNISH EDUCATION EVALUATION CENTRE

 

NCU sammanställde en självvärdering för utvärderingen.

 

Självvärderingsrapporten:

FINEEC Self-Assessment Report

Bilagor:

List of attachments

1-FINEEC Strategy

2-National Plan for Education Evaluations 2016-2019

3-Act on FINEEC

4-Decree on FINEEC

5-Polytechnics Act

6-Universities Act

7-FINEEC Rules of Procedure

Stäng