Extern utvärdering

NCU deltar regelbundet i extern utvärdering av sin verksamhet och speciellt sin utvärderingsverksamhet inom högre utbildning.

 

Den följande externa utvärderingen genomförs 2021 av European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). En internationell expertgrupp tillsatt av ENQA ansvarar för genomförandet av utvärderingen. Expertgruppen besöker NCU i september 2021. En godkänd utvärdering är ett krav för medlemskap i ENQA och för att tillhöra det europeiska registret för tillförlitliga utvärderingsaktörer (EQAR). Läs mer om utvärderingen 2021 och bekanta dig med självvärderingsrapporten som NCU framställt för utvärderingen.

Den senaste externa utvärderingen av NCU genomfördes 2016–2017. NCU fick godkänt i utvärderingen, och förnyade sitt fulla medlemskap i ENQA och sin listning i det europeiska registret för tillförlitliga utvärderingsaktörer (EQAR) fram till februari 2022. Läs mer om utvärderingen 2016-2017.

 

Mer information

Ledande utvärderingsexpert Mirella Nordblad, fornamn.efternamn@karvi.fi, tfn 029 533 5541

Stäng