Extern utvärdering

NCU deltar regelbundet i extern utvärdering av sin verksamhet och speciellt sin utvärderingsverksamhet inom högre utbildning

En exter utvärdering av NCU:s utvärderingsverksamhet inom högre utbildning genomförs med fem års mellanrum av European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). En internationell expertgrupp tillsatt av ENQA ansvarar för genomförandet av utvärderingen.

Den senaste externa utvärderingen av NCU genomfördes 2021–2022. NCU fick godkänt i utvärderingen, och förnyade sitt fulla medlemskap i ENQA och registrering i det europeiska registret för tillförlitliga utvärderingsaktörer EQAR.

 

Läs mer om ENQA:s utvärdering 2021-2022.

Läs mer om ENQA:s utvärdering 2016-2017.

Mer information

Ledande utvärderingsexpert Mirella Nordblad, fornamn.efternamn@karvi.fi, tfn 029 533 5541

Stäng