Intern kvalitetsutveckling

HAMK-juurekset

 

 

 

 

 

 

 

 

Enheten för högre utbildning och fritt bildningsarbete samlar respons från alla högskolor och utvärderingsgrupper som deltar i  utvärderingarna som berör högre utbildning. Responsen analyseras årligen och åtgärder vidtas på basis av responsen för att förbättra utvärderingsmetoderna och processerna. Enheten publicerar årligen en rapport om dess interna kvalitetsarbetet.

Development Report 2016-2017

Development Report 2015-2016

Development Report 2014-2015

Development Report 2013-2014

Yhteenveto kehittämistoiminnasta 2012-2013

Yhteenveto kehittämistoiminnasta 2011-2012

Yhteenveto kehittämistoiminnasta 2010-2011

Yhteenveto kehittämistoiminnasta 2009-2010