Intern kvalitetsutveckling

Enheten för högre utbildning och fritt bildningsarbete samlar respons från alla högskolor och utvärderingsgrupper som deltar i  utvärderingarna som berör högre utbildning. Responsen analyseras årligen och åtgärder vidtas på basis av responsen för att förbättra utvärderingsmetoderna och processerna.

Enheten har publicerat årligen en rapport om dess utvecklingsåtgärder i anknytning till auditeringar av högskolor:

2017: Development Report 2016-2017

2016: Development Report 2015-2016

2015: Development Report 2014-2015

2014: Development Report 2013-2014

 

Den andra auditeringsomgången av högskolor slutade 2018 och den nya modellen för den tredje auditeringsomgången piloterades 2018-2019. Den respons som samlades in från högskolorna och auditeringsgrupperna under åren 2018-2019 utnyttjades för att färdigställa auditeringsmodellen för högskolor 2019-2024.

 

Stäng