Utvecklingsseminarier för högskolor

 

Nationella centret för utbildningsutvärdering ordnar årligen ett utvecklingsseminarium för högskolor. Seminariets syfte är att ta del av och diskutera utvecklingsarbetet vid de högskolor som auditerats för tre år sedan. Vid seminariet diskuteras också andra aktuella teman som berör högre utbilding och kvalitetsutveckling.

Utvecklingsseminariet för högskolor 2019 – ordnas 31.20.2019. Mer information om seminariet publiceras vid ett senare tillfälle.

Presentationerna från utvecklingsseminariet 2019 (på finska)

 

Stäng