Kvalitetsseminarier för högskolor

 

Nationella centret för utbildningsutvärdering ordnar årligen ett kvalitetsseminarium för högskolor. Seminariets syfte är att ta del av och diskutera utvecklingsarbetet vid de högskolor som auditerats för tre år sedan. Vid seminariet diskuteras också andra aktuella teman som berör högre utbilding och kvalitetsutveckling.

Kvalitetsseminariet 2021 ordnas den 14 oktober kl. 12-15.30. Temat är excellence i högre utbildningen.  Mer info och länk till anmälan.

Tillställningen är öppen och riktad till alla personer som är intresserade av högskolornas kvalitetsarbete och utveckling av kvalitetssystem. Seminarieprogrammet och anmälningslänken publiceras i september 2021.

Presentationer från tidigare års seminarier på finska

Korkeakoulujen laatuseminaari 2020

Korkeakoulujen seuranta- ja kehittämisseminaari 2019

Korkeakoulujen seuranta- ja kehittämisseminaari 2018

 

Stäng