Utvecklingsseminarier för högskolor

 

Nationella centret för utbildningsutvärdering ordnar årligen ett utvecklingsseminarium för högskolor. Seminariets syfte är att ta del av och diskutera utvecklingsarbetet vid de högskolor som auditerats för tre år sedan. Vid seminariet diskuteras också andra aktuella teman som berör högre utbilding och kvalitetsutveckling.

Kvalitetsseminariet 2020 ordnas den 10 november på Clarion Hotel i Helsingfors.

Tillställningen är öppen och riktad till alla personer som är intresserade av högskolornas kvalitetsarbete och utveckling av kvalitetssystem. Seminarieprogrammet och anmälningslänken publiceras senare på NCU:s webbsida.

 

Presentationerna från utvecklingsseminariet 2019 (på finska)

 

Stäng