UNESCO IIEP-projektet: Flexibla studievägar inom högre utbildning

UNESCO IIEP genomför åren 2019–2021 ett projekt, vars tema är Flexible learning pathways in higher education (Flexibla studievägar inom högre utbildning). Syftet med projektet är att utreda nationella riktlinjer, instrument och utvecklingsåtgärder i anknytning till flexibla studievägar i olika länder samt deras funktionalitet och effekt på högskolenivå.

Den jämförande utredningen genomförs samtidigt i åtta olika länder: Chile, England, Sydafrika, Jamaica, Indien, Malaysia, Marocko och Finland.

Finlands landsrapport publiceras i NCU:s publikationsserie i juni 2020. Därtill publicerar UNESCO IIEP en syntesrapport som berör de åtta deltagarländerna samt policy brief- och tematiska rapporter år 2021.

Mer information

Sirpa Moitus, 029 533 5518, förnamn.efternamn@karvi.fi

Stäng