IIEP-UNESCO -projektet: Flexibla studievägar inom högre utbildning

IIEP-UNESCO genomför åren 2019–2021 ett projekt, vars tema är Flexible learning pathways in higher education (Flexibla studievägar inom högre utbildning). Syftet med projektet är att utreda nationella riktlinjer, instrument och utvecklingsåtgärder i anknytning till flexibla studievägar i olika länder samt deras funktionalitet och effekt på högskolenivå.

Den jämförande utredningen genomförs samtidigt i åtta olika länder: Chile, England, Sydafrika, Jamaica, Indien, Malaysia, Marocko och Finland.

Finlands landsrapport

IIEP-UNESCO country note

IIEP-UNESCO publikationer

International Policy Forum 6.-8.7.2021

Mer information

Sirpa Moitus, 029 533 5518, förnamn.efternamn@karvi.fi

Stäng