Utvärdering av högre utbildning inom social- och hälsoområdet

Åren 2020–2021 genomförs utvärdering av högre utbildningen inom social- och hälsoområdet. Utvärdering av utbildningsområden inom högre utbildning producerar en helhetsbild över styrkor och utvecklingsområden hos de utbildningsområden som granskas i förhållande till den kompetens och arbetslivsrelevans som examina producerar samt kontinuerligt lärande. Utvärderingen ger även information om högskolornas förmåga att utveckla utbildningsutbudet så att det svarar mot föränderliga kompetensbehov och framtidens verksamhetsmiljöer.

Sektionen för utvärdering av högskolorna tillsatte den 18 mars 2020 följande medlemmar till utvärderingens planerings- och utvärderingsgrupp:

  • Rektor Riitta Konkola, Metropolia-ammattikorkeakoulu (ordförande)
  • Projektledare Hanna Hauta-aho, Alustapalvelu Sociala Oy
  • Professor Heikki Hiilamo, Helsingfors universitet
  • Överlärare Markus Karttunen, Oulun ammattikorkeakoulu
  • Studerande Jyri Niemi, Turun ammattikorkeakoulu
  • Forskingledare Miia Tuominen, Åbo universitet

 

Mer information

Mira Huusko, tfn 029 533 5565, förnamn.efternamn@karvi.fi

Hanna Väätäinen, tfn 029 533 5568, förnamn.efternamn@karvi.fi

Stäng