Utvärdering av grundutbildningen i medicin

Utvärderingen gäller grundutbildningen i medicin som ordnas vid universitet. Syftet med utvärderingen är att skapa en helhetsbild om grundutbildningen i medicin och dess läge samt om utbildningens styrkor och utvecklingsområden i förhållande till de föränderliga kompetenskraven på läkares arbete och deras framtida verksamhetsmiljö. Utvärderingen genomförs i enlighet med principen om utvecklande utvärdering. I utvecklande utvärdering är följande aspekter viktiga: delaktighet, förtroende mellan den som utför och den som deltar i utvärderingen samt högskolornas ansvar för att utveckla kvaliteten på sin verksamhet. Utvärderingens resultat publiceras våren 2018.

Sammandrag: Educating Doctors for the Future – Evaluation of Undergraduate Medical Education in Finland

Sektionen för utvärdering av högskolorna har godkänt den 13 mars 2017 planeringsgruppens förslag till projektplan.

Sektionen för utvärdering av högskolorna har den 21 april 2017 tillsatt en internationell utvärderingsgrupp som ska genomföra utvärderingen.

Utvärderingsgruppens medlemmar är:

  • Emerita forskningsprofessor Marjukka Mäkelä, Institutet för hälsa och välfärd & University of Copenhagen (ordförande för utvärderingsgruppen)
  • Professor Gerda Croiset, VU University of Amsterdam
  • Cheföverläkare Ermo Haavisto, Satakunda sjukvårdsdistrikt
  • Senior Lecturer Riitta Möller, Karolinska Institutet
  • Emeritus Professor Christopher Stephens, University of Southampton
  • Medicine kandidat Joel Telkkä, Helsingfors universitet, Suomen Medisiinariliitto ry

För vidare information om utvärderingen

Hannele Seppälä, utvärderingsråd
E-post: hannele.seppala@karvi.fi
Tfn: 029 533 5550

Stäng