NCU ordnar ett regionalt samråd i juni

5.5.2015

NCU:s utvärderingsråd kommer hösten 2015 att lägga fram ett förslag till utvärderingsplan för utbildningen, som ska godkännas av undervisnings- och…

NCU:s framtid diskuterades vid invigningen

27.11.2014

Den 20 november invigdes Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) i Finlands nationalmuseum och i NCU:s lokaler vid huvudposten. I invigningen…

Stäng