Utvärderingsresultat som publiceras våren 2023

15.3.2023

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) publicerar flera aktuella utvärderingsresultat våren 2023. Bland annat publiceras resultat från en utvärdering av engagerande…

Stäng