Datainsamlingar för utvärderingar av yrkesutbildning

21.9.2021

NCU genomför följande datainsamlingar för utvärderingar av yrkesutbildning under läsåret 2021–2022: Arbetslivsorientering och arbetslivssamarbete inom yrkesutbildningen Förverkligande av individuella studievägar…

Stäng