Avgiftsbelagda utvärderingstjänster

NCU genomför utvärderingar mot avgift och stöder anordnare av småbarnspedagogik, undervisning och utbildning samt högskolor i fråga om utveckling av kvalitetshantering och utvärdering. Till de avgiftsbelagda tjänsterna hör utvärderingar av lärresultat, beställningsutvärderingar och auditeringar inom småbarnspedagogik och utbildning, ackrediteringar med anknytning till EUR-ACE-kvalitetsstämpeln som erbjuds högskolor med tekniska utbildningsprogram samt utvärderingar av sjöfartsutbildningen. De avgiftsbelagda tjänsterna kan också genomföras utomlands. NCU genomför t.ex. auditeringar i internationella skolor som följer den finländska utbildningsmodellen.

Vid prissättningen följer utvärderingscentret en fastställd prislista.  De avgiftsbelagda tjänsterna är indelade i två kategorier. Utvärderingarna av högskolornas kvalitetshanteringssystem är offentligrättsliga tjänster. Prissättningen följer därför gällande förordning (160/2021). Priserna för de övriga avgiftsbelagda tjänsterna följer affärsekonomiska principer.

Anbudsbegäran

Intresserade kan be NCU om ett anbud genom att ta kontakt på adressen kirjaamo(at)karvi.fi.

Mer information:

Avgiftsbelagda utvärderingar av lärresultat i grundskolan

Auditeringar i internationella skolor som följer den finländska utbildningsmodellen

Tilläggsinformation

Enhetschef Hannele Seppälä
fornamn.efternamn@karvi.fi
029 533 5550

Stäng