Dataskyddsbeskrivning för anmälan till evenemanget

Kontaktuppgifter till registranten

Nationella centret för utbildningsutvärdering
PB 380 (Hagnäskajen 6)
00531 HELSINGFORS

kirjaamo@karvi.fi
+358 29 53 5500

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

Dataskyddsombud Jyrki Tuohela

tietosuoja@oph.fi

Varför behandlas dina personuppgifter och vilken information är det frågan om?

Personuppgifterna används av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) för att informera de anmälda om evenemanget. Uppgifter som samlas in av de anmälda är namn, e-post och organisation.

Vem handskas med dina personuppgifter och överlämnas de någonstans?

Information behandlas av namngivna personer i NCU. Uppgifterna överlåts inte till utomstående.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifterna sparas för kommunikation före och efter evenemanget.  Därefter raderas uppgifterna.

Vilka rättigheter har du gällande dina personuppgifter?

Du har rätt att

  • be NCU ge information om dina egna personuppgifter
  • rätta till dina uppgifter om där förekommer fel
  • be att dina uppgifter raderas
  • överklaga om behandlingen av dina personuppgifter till dataskyddsombudet, om du anser att i behandlingen av dina personuppgifter begåtts ett brott mot allmänna EU-dataskyddsförordningen.

 

Stäng