ENQA:s externa utvärdering

 

NCU deltar regelbundet i extern utvärdering av sin verksamhet. Den senaste externa utvärderingen genomfördes 2021–2022 av ENQA, organisationen för europeiska utvärderingsaktörer.

 

NCU fick godkänt i utvärderingen och förnyade sitt fulla medlemskap i ENQA och registrering i det europeiska registret för tillförlitliga utvärderingsaktörer EQAR.

 

Extern utvärdering 2021–2022

 

NCU utvärderades externt 2021 av European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). En internationell expertgrupp tillsatt av ENQA ansvarade för genomförandet av utvärderingen. Expertgruppen genomförde ett virtuellt besök till NCU i september 2021. En godkänd utvärdering är ett krav för medlemskap i ENQA och för att tillhöra det europeiska registret för tillförlitliga utvärderingsaktörer (EQAR).

Utvärderingen gällde särskilt NCU:s utvärderingsverksamhet som gäller högskolor. De europeiska principerna som gäller utvärderingsaktörer (bland annat organisationens mål, officiella ställning, oavhängighet, intern kvalitetshantering och resurser) granskades för hela organisationens del.

 

Läs mer om utvärderingen 2021-2022 och bekanta dig med slutrapporten.

 

Extern utvärdering 2016–2017

 

NCU fick godkänt i ENQA:s utvärdering 2016-2017.  Läs mer om utvärderingen och bekanta dig med rapporten.

 

 

Mer information

Ledande utvärderingsexpert Mirella Nordblad, fornamn.efternamn@karvi.fi, tfn 029 533 5541

Stäng