ENQA:s utvärdering

NCU deltar regelbundet i extern utvärdering av sin verksamhet. Senast genomfördes en extern utvärdering under 2016–2017, och den gällde särskilt NCU:s utvärderingsverksamhet som gäller högskolor. De europeiska principer som gäller utvärderingsaktörer (bland annat organisationens mål, officiella ställning, oavhängighet och resurser) betraktades emellertid i fråga om hela organisationen.

NCU klarade den utvärdering som genomfördes av en internationell expertgrupp som tillsattes av ENQA, organisationen för europeiska utvärderingsaktörer. Genom att klara utvärderingen förnyade NCU sitt fulla medlemskap i organisationen och fortsatte med sin listning i det europeiska registret för tillförlitliga utvärderingsaktörer (EQAR) fram till februari 2022. Enligt expertgruppens rapport handlar NCU enligt de gemensamma principerna som ställts för den europeiska verksamheten för utvärdering av högskolor (European Standards and Guidelines for Quality Assurance in Higher Education, ESG 2015).

Den internationell utvärderingsgruppen lyfte fram styrkor i NCU:s verksamhet, såsom internationalism, det interna kvalitetsarbetet, ett djupt genomförande av principen för utvecklande utvärdering och jämställdhet mellan könen. Som utvecklingsområde fick NCU en bredare utveckling av samarbete med intressentgrupper med hela samhället och arbetslivets representanter.

Slutrapporten för den externa utvärderingen: ENQA AGENCY REVIEW: FINNISH EDUCATION EVALUATION CENTRE

En självvärderingsrapport som tagits fram för extern utvärdering: FINEEC Self-Assessment Report

 

Mer information om utvärderingen:

Utvärderingsexpert Mirella Norbland

fornamn.efternamn@karvi.fi

tfn 029 533 5541

Stäng