ENQAs externa utvärdering

NCU deltar regelbundet i extern utvärdering av sin verksamhet. Den följande externa utvärderingen genomförs 2021 av ENQA, organisationen för europeiska utvärderingsaktörer.

 

Extern utvärdering 2021

 

NCU utvärderas externt 2021 av European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). En internationell expertgrupp tillsatt av ENQA ansvarar för genomförandet av utvärderingen. Expertgruppen genomförde ett virtuellt besök till NCU i september 2021. Utvärderingsgruppens rapport och beslutet publiceras i februari 2022.

En godkänd utvärdering är ett krav för medlemskap i ENQA och för att tillhöra det europeiska registret för tillförlitliga utvärderingsaktörer (EQAR).

Läs mer om utvärderingen 2021 och bekanta dig med självvärderingsrapporten som NCU framställt för utvärderingen.

 

Extern utvärdering 2016–2017

 

Senast genomfördes en extern utvärdering 2016–2017, och den gällde särskilt NCU:s utvärderingsverksamhet som gäller högskolor. De europeiska principer som gäller utvärderingsaktörer (bland annat organisationens mål, officiella ställning, oavhängighet, intern kvalitetshantering och resurser) granskades för hela organisationens del.

NCU fick godkänt i utvärderingen 2017. Med en godkänd utvärdering förnyade NCU sitt fulla medlemskap i ENQA och sin listning i det europeiska registret för tillförlitliga utvärderingsaktörer (EQAR) fram till februari 2022. Läs mer om utvärderingen 2016-2017.

 

 

Mer information

Ledande utvärderingsexpert Mirella Nordblad, fornamn.efternamn@karvi.fi, tfn 029 533 5541

Stäng