Sektionen för utvärdering av högskolorna

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt sektionen för utvärdering av högskolorna för tiden 1.12.2018–30.11.2022.

Sektionen för utvärdering av högskolorna har till uppgift att fatta beslut om projektplanen för utvärderingar av högskolor, planerings- och utvärderingsgruppernas sammansättning samt slutresultat för auditeringar av högskolorna.

Sektionen för utvärdering av högskolorna består av följande medlemmar:

  • Vicerektor Pekka Auvinen, Karelia-ammattikorkeakoulu, ordförande
  • Digitaliseringsdirektör Jaakko Kurhila, Helsingfors universitet, vice ordförande
  • Dekanus för utbildning Sari Harmoinen, Uleåborgs universitet
  • Utbildningspolitisk sakkunnig Ainomaija Rajoo, Finlands studentkårers förbund (SYL)
  • Dekanus Anne Kumpula, Åbo universitet
  • Vicerektor Heikki Malinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
  • Högskolepolitisk sakkunnig Anniina Sippola, Finlands studentkårers förbund – SAMOK
  • Dekanus Matti Sommarberg, Tammerfors universitet
  • Direktör för akademiska partnerskap Camilla Wikström-Grotell, Yrkeshögskolan Arcada.

Mira Huusko, Nationella centret för utbildningsutvärdering, är sekreterare för sektionen.

Stäng