Sektionen för utvärdering av högskolorna

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt sektionen för utvärdering av högskolorna som finns i anknytning till det Nationella centret för utbildningsutvärdering för tiden 16.12.2014–30.11.2018. Sektionen för utvärdering av högskolorna har till uppgift att fatta beslut om projektplanen för utvärderingar av högskolor, planerings- och utvärderingsgruppernas sammansättning samt slutresultat för auditeringar av högskolornas kvalitetssystem.

Sektionen för utvärdering av högskolorna består av följande medlemmar:

  • Professor Jouni Välijärvi, Jyväskylä universitet
  • Prorektor Pekka Auvinen, Karelia-ammattikorkeakoulu
  • Högskolepolitisk sekreterare Tapio Heiskari, Finlands studentkårers förbund FSF r.f.
  • Rektor och verkställande direktör, Tapio Huttula, Humanistinen ammattikorkeakoulu
  • Professor Katrina Nordström, Aalto-universitetet
  • Rektor och verkställande direktör Anneli Pirttilä, Saimaan ammattikorkeakoulu
  • Direktör Eva Maria Raudasoja, Uleåborgs universitet
  • Utbildningschef Susanna Aro, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
  • Utbildningspolitiskt sakkunnig Anniina Sippola, Finlands studentkårers förbund – SAMOK r.f.

Sektionens ordförande är professor Jouni Välijärvi och viceordförande rektor Anneli Pirttilä.