Sektionen för utvärdering av högskolorna

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt sektionen för utvärdering av högskolorna för tiden 1.12.2022–30.11.2026.

Sektionen för utvärdering av högskolorna har till uppgift att fatta beslut om projektplanen för utvärderingar av högskolor, planerings- och utvärderingsgruppernas sammansättning samt slutresultat för auditeringar av högskolorna.

Sektionen för utvärdering av högskolorna består av följande medlemmar:

  • utbildningspolitisk expert Nikolas Bursiewicz,  Finlands studentkårers förbund, SYL ry
  • utbildningspolitisk expert Johanna Fonsell, Finlands studentkårers förbund, SAMOK ry
  • rektor, verkställande direktör Kati Komulainen, Vaasan ammattikorkeakoulu (ordförande)
  • rektor, verkställande direktör Jouni Koski, Laurea-ammattikorkeakoulu
  • verkställande direktör Timo Lappi, MaRa ry, Turism- och restaurangtjänster
  • direktör för information och digitala tjänster Manu Pajuluoma, Lapland University Consortium (LUC)
  • ledande överlärare Merja Saarela, Hämeen ammattikorkeakoulu
  • professor Martin Ubani, Östra Finlands universitet (vice ordförande)
  • prorektor Gunilla Widén, Åbo Akademi.

Mira Huusko, Nationella centret för utbildningsutvärdering, är sekreterare för sektionen.

Stäng